Rrk (Regionala rapportkommittén)

Biätare (Merops apiaster) [15, 30]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1944 15 ex. En flock (15-20 ex. eller 16-18 ex. - olika angivelser i referenserna) av vilka två sköts, observerades vid Nyborg, Håtuna 31/5 (VF 3: 110; Forselius 1944; FoFl 39:239) Fynd nr sju i Sverige.
1975 2 ex. sträckte mot V vid Östra Korsö 6/6 (VF 35: 321)
1993 1 ex. Angarnsjöängen 30/5 (FiSt 24, nr. 1)
1993 10 ex. (10-11 ex.) mot SV Kasby, Lagga 10/6 (FiU 21: 159)
1994 1 ex. (ad.) Hamra, Östervåla 20-21/8 (FiU 22: 138)
1995 1 ex. Husarös västra del, Ljusterö 12/7 (FiSt 25: 239)
1996 1 ex. Järlebo station, sex km N Skyttorp, Dannemora 28/8 (FiU 24 (2): 32)
1999 1 ex. strax O Fleräng, Skutskär 15/5 (Fleräng ligger i Gstr, men fyndet gjordes i Uppland) (Fågelåret 1999)
2000 1 ex. Älgkärrstippen, Järvafältet 5/8 (FiSt 30 (3): 57)
2002 5 ex. Örskär 25-26/6 (FiU 30 (2): 39)
2003 2 ex. mot N Husby, Lena 30/5 (FiU 31 (2): 43)
2003 2 ex. Vissjön, Björklinge 14/6 (FiU 31 (2): 43)
2003 3 ex. mot N Åsby, Knutby 13/7 (FiU 31 (2): 43)


Kommentarer:
En obestämd biätare observerades vid Runmarö 23/6 1979 (FiSt 9: 7). Detta fynd är felaktigt publicerat som biätare M. apiaster i VF 39: 302.

Bilder

                                                                                                                    Åter...