Rrk (Regionala rapportkommittén)

Pärluggla (Aegolius funerus)

Rapporterade spelande pärlugglor i Upplands rapportområde (82% av Upplands fastmarksyta) fr.o.m. 1973:

(n=1615)

                                                                                                                    Åter...