Rrk (Regionala rapportkommittén)

Hornuggla (Asio otus)

Rapporterade hornugglekullar i Upplands rapportområde (82% av Upplands fastmarksyta) fr.o.m. 1973:

(n=1446)

Bilder

                                                                                                                    Åter...