Rrk (Regionala rapportkommittén)

Hökuggla (Surnia ulula) [?, minst 432]

Förteckning över samtliga kända häckningar:

1908   Ett par häckade med stor sannolikhet på Väddö (Bolin 1908)
1958   Två par häckade i Rö socken (Fridzén 1959)
1984   Ett par häckade och fick fram 5 ungar söder om Gysinge (Fridzén 1984)
1984   En ad. med flygga ungar Rödlöga, Blidö 29/6 (FiU 12: 133)


Antal ex. vintersäsongerna fr.o.m. 1969/70 (exklusive häckande par samt en sommarobservation):

Bilder

                                                                                                                    Åter...