Rrk (Regionala rapportkommittén)

Tornuggla (Tyto alba) [2, 5]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1953 1 ex. (ad. hane) funnen vid Vendel 20/5 Förvaras på Zoologiska museet, Uppsala universitet.
1964 1 ex. funnet dött vid Rättarbo, Simtuna 27/12 (VF 29: 241)
1977 1 ex. uppehöll sig i en lada vid Östuna-Täby, Knivsta i början av mars. Funnen död 10/3 (VF 37: 350)
1994 1 ex. Säbovik, Järlåsa 11/6 Troligen av nominatrasen alba och därmed med stor säkerhet förrymd ur fångenskap. (FiU 22: 137)
1995 1 ex. uppehöll sig vid en ladugård vid Eknö, Länna 14-15/6 (FiU 23 (3): 41)
1997 1 ex. Hällen, O Harbo i juni (FiU 25 (2): 34)
2002 1 ex. Funnen död i lada utanför Tierp 15/1. Den var ringmärkt som pull 23/7 2001 i Brandenburg, Tyskland. (FiU 30 (2): 37)

Bilder

                                                                                                                    Åter...