Rrk (Regionala rapportkommittén)

Skrattduva (Streptopelia roseogrisea) [0, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1990   Ett exemplar av den domesticerade formen 'risoria' uppehöll sig under en veckas tid i Huddungeby runt den 24 aug. (Carl-Fredrik Lundevall, i brev)


                                                                                                                    Åter...