Rrk (Regionala rapportkommittén)

Stäppflyghöna (Syrrhaptes paradoxus) [2, 0]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1888 2 ex. Påträffad i Uppsala och i Roslagen i maj (VfN s. 2225)*


                                                                                                                    Åter...