Rrk (Regionala rapportkommittén)

Lunnefågel (Fratercula arctica) [2, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1884 1 ex. skjuten i Björköfjärden, Björkö-Arholma (Curry-Lindahl 1961)
1949 1 ex. erhållet vid Tjockö, Rådmansö vecka 7 (finns monterad på Naturhistoriska Riksmuseet)
2002 1 ex. (ad.) mot O Björn, Hållnäs 27/10 (FiU 31 (2): 39)


                                                                                                                    Åter...