Rrk (Regionala rapportkommittén)

Alkekung (Alle alle) [6, 30]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1891 1 ex. utanför Gräsö (Curry-Lindahl 1961. Finns bevarad på NRM)
1919 1 ex. inkom från Örbyhus 26/11 till Kolthoffs Naturaliemagasin i Uppsala (Fauna och Flora 15: 40)
1928 1 ex. sköts vid Grisslehamn 10/11. Exemplaret överlämnades till Riksmuseet (Curry- Lindahl 1961)
1954 1 ex. mot S Rönnskärs udde 6/11 (VF 15: 206)
1962 1 ex. funnen på Arenberga gård, Märsta 27/1. Avled på Skansen kort därpå (Boris Engström, i brev)
1968 1 ex. omkommen i fisknät vid Barnens ö, Väddö nov. (VF 29: 345)
1978 2 ex. vid Kon-Mickelsgrund, norra Upplands skärgård 3/6 (FiU 9: 72)
1982 1 ex. Örarna, Vätös norra udde 23/11 (omkommen i fisknät och tillvaratagen) (FiU 10: 108)
1985 1 ex. Baggensfjärden 16/11 (FiSt 15: 138)
1988 1 ex. Sennebyhaken, Väddö 7/5 (FiU 16: 151)
1988 1 ex. Högklykefjärden, Gräsö 5/11 (FiU 17: 166)
1988 1 ex. omhändertagen Tomta, Väddö 6/12 - avled 8/12 (FiU 16: 82-83)
1989 1 ex. funnen död Rådmansö 13/1 (Naturhistoriska Riksmuseet)
1989 2 ex. rastade i Ekoln S Uppsala 27/1 (FiU 18: 230)
1989 1 ex. mot S Rönnskärs udde 18/11 (FiU 17: 166)
1990 1 ex. rastade vid Söderarms fyr 10/3 (FiU 18: 230)
1991 1 ex. rastade, Söderarm 28/1 (FiU 19: 201)
1991 1 ex. rastade Örskär, Gräsö 29/10 (FiU 20: 151)
1993 1 ex. Lilla Sandgrund, Forsmark 29-31/10 (FiU 21: 157)
1996 1 ex. födosökte utanför Skatudden 19/10 (FiU 24 (2): 30)
1997 1 ex. Örskärssundet under hösten (FiU 25 (2): 33)
1997 1 ex. Skatudden 16-17/11 (FiU 25 (2): 33)
1998 1 ex. Örskär 31/10 (FiU 26 (2): 37)
1998 1 ex. död i fisknät mellan Bylehamn och Skaten, Väddö 20/11 (FiU 27 (2): 39)
1998 1 ex. Fågelsundets hamn 20/11 (FiU 26 (2): 37)
1999 1 ex. Asphällsfjärden, Forsmark 4-10/1 (FiU 27 (2): 39)
1999 1 ex. Ytterskär Väddö 17/1 (FiU 27 (2): 39)
1999 1 ex. Skatudden 28/3 (FiU 27 (2): 39)
1999 1 ex. Fygdströmmen, Fogdö under fyra dagar andra veckan i maj (FiU 27 (2): 39)
2000 2 ex. mot S Rönnskärs udde 7/10 (FiU 28 (2): 38)
2001 1 ex. Angarnsjöängen 3/11 - passerade på låg höjd (ca 10 m) mot NO längs stranden på fågeltornssidan (FiSt 31 (3): 55)
2002 1 ex. sträckande S Horssten, Sandhamns skärgård, Värmdö 20/10 (FiSt 32 (3): 50)
2002 1 ex. mot S Rönnskärs udde 26/12 (FiU 30 (2): 36)


                                                                                                                    Åter...