Rrk (Regionala rapportkommittén)

Vitvingad tärna (Chlidonias leucopterus) [0, 10]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1989 1 ex. (ad.) Hjälstaviken 4-5/6 (VF 49: 473)
1990 1 ex. (ad.) Hjälstaviken 7/7 (VF 50 (8): 23)
1992 1 ex. (juv.) mot S Söderarm, Rådmansö 5/9 (FiU 20: 151)
1994 1 ex. (ad.) Övre Föret, Uppsala 31/7 (FiU 22: 136)
1996 1 ex. (ad.) flög förbi norr om Gåsholmarna, Norra Björkfjärden, Veckholm 24/5 (FiU 24 (2): 29)
1999 1 ex. (juv.) Korsängens vattenpark, Enköping 7-14/11 (FiU 27 (2): 38)
2000 1 ex. (ad.) Hjälstaviken 1/5 och trol. samma ex. mot S Kungsängen/Övre Föret 7/5 (FiU 28 (2): 38)
2001 1 ex. (ad. i sommardräkt) Hjälstaviken 4-5/5 (FiU 29 (2): 37)
2001 1 ex. (juv.) Limmaren, Frötuna 16-17/9 (FiU 29 (2): 37)
2002 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot V Fågelsundet, Hållnäs 20/5 (FiU 30 (2): 35)


                                                                                                                    Åter...