Rrk (Regionala rapportkommittén)

Småtärna (Sterna albifrons) [minst 28, 79]

Konstaterad häckning:

1949   Häckning konstaterad på holme i Stora Värtan 13/6. Två ad. observerades samt två stora ungar ringmärktes. I boet fanns ett rötägg. (Nordström 1951)


Förteckning över samtliga kända fynd fr.o.m. 1970:

1970 3 ex. (1 ad.) Ledskär, Österlövsta 20-23/8 (VF 30: 263)
1970 1 ex. Fysingen 29/8 (VF 30: 258)
1971 2 ex. (ad.) Ledskär 30/7 (VF 31: 285)
1972 2 ex. (ad.) Idskären, Gräsköfjärden 11/6 (VF 32: 160)
1972 1 ex. Skötören, NO Gudinge 20/6 (VF 32: 160)
1972 1 ex. Hargsviken, Harg 12/7 (VF 32: 160)
1974 1 ex. mot S Rönnskärs udde, Väddö 13/9 (VF 34: 182)
1975 2 ex. (ad.) mot S Rönnskärs udde 25/8 (FiU 3: 34)
1976 1 ex. Övre Föret, Uppsala 3/5 (FiU 4: 50)
1976 1 ex. Ledskär 30/6-13/7 (FiU 4: 50)
1979 1 ex. Björns fyr, Hållnäs 6/6 (FiU 7: 70)
1981 1 ex. (ad.) Ledskär 26/5 (FiU 9: 63)
1981 2 ex. Ledskär 6/8 (FiU 9: 63)
1982 1 ex. Dannemora 23/5 (FiU 10: 107)
1982 1 ex. Övre Föret 28/5 (FiU 10: 107)
1982 2 ex. Hargsviken 11/7 (FiU 10: 107)
1983 1 ex. Häverö prästäng 21/5 (FiU 11: 122)
1984 3 ex. (1 ad + 2 juv.) Sjöbo, Tämnaren 1/8 (FiU 12:131)
1984 1 ex. Hargsviken 5/8 (FiU 12: 131)
1984 1 ex. Fågelvik, Ingarö 30/7 (FiSt 14: 141)
1985 1 ex. Gåskänningen, Öregrundsgrepen 4/7 (FiU 14: 155)
1985 1 ex. Hargsviken 21/7 (FiU 13: 159)
1985 4 ex. mot S Rönnskärs udde 29/9 (FiU 13: 159)
1989 1 ex. Ledskär 2-4/6 (FiU 17: 166)
1989 2 ex. mot S Sennebyhaken, Väddö 1/8 (FiU 17: 166)
1989 2 ex. Rönnskärs udde 6/8 (FiU 17: 166)
1990 1 ex. (ad.) sträckte förbi Ekholmsnäsbacken, Lidingö 11/8 (FiSt 20: 128)
1993 1 ex. (ad.) NO Raggarön, Östhammar 30/6 (FiU 21: 157)
1993 3 ex. (ad.) mot S Skatudden 3/8 (FiU 21: 157)
1996 1 ex. (ad.) Ledskär 24/5 (FiU 24 (2): 29)
1996 1 ex. Tämnaren 5/7 (FiU 24 (2): 29)
1996 1 ex. Tämnaren 9/8 (FiU 24 (2): 29)
1996 1 ex. (juv.) Ledskär 8/9 (FiU 24 (2): 29)
1997 1 ex. (juv.) Kallrigafjärden 7-13/9 (FiU 25 (2): 33)
1998 1 ex. (ad.) Ledskär 25/7 (FiU 26 (2): 36)
1999 1 ex. ca 2 km S Vettershaga, Länna 28/5 (FiU 27 (2): 38)
1999 1 ex. Ledskär 28/5 (FiU 27 (2): 38)
1999 1 ex. Hjälstaviken 1-2/6 (FiU 27 (2): 38)
1999 1 ex. Källen, Björns skärgård 16/6 (FiU 27 (2): 38)
2000 2 ex. Hjälstaviken 8-9/6 (FiU 28 (2): 37)
2000 1 ex. (ad.) Ledskär 11/7 (FiU 28 (2): 37)
2000 2 ex. varnade Lilla Nassa skärgård, Värmdö 12/7 (FiSt 30 (3): 51)
2000 3 ex. (ad.) Kogrundet, Hargsviken 13/8 (FiU 28 (2): 37)
2001 1 ex. Angarnsjöängen 11/6 (FiSt 31 (3): 55)
2001 1 ex. (ad.) mot S Vendelsjön 8/7 (FiU 29 (2): 36)
2001 1 ex. (ad.) Ledskär 14/7, 1/8 och 8/8 (FiU 29 (2): 36)
2001 1 ex. Hargsviken 15/7 (FiU 29 (2): 36)
2001 1 ex. Hjälstaviken 2/8 (FiU 29 (2): 36)
2002 1 ex. Lövstabukten, Västland 3/5 (FiU 30 (2): 35)
2002 1 ex. sträckande Horssten, Sandhamns skärgård, Värmdö 19/5 (FiSt 32 (3): 50)
2002 1 ex. (ad.) Ledskär 22-27/5 (FiU 30 (2): 35)
2002 1 ex. (ad.) fiskar samt sträcker mot N Ambricka, Älvkarleby 24/5 (FiU 30 (2): 35)
2002 1 ex. Björkskärgården, Värmdö 9/6 (FiSt 32 (3): 50)
2003 5 ex. Två ad. + 3 juv. Limmaren, Frötuna 6-7/8 (FiU 31 (2): 38)
2004 1 ex. (ad.) Ledskär 3/8 (FiU 32 (3): 33)


Antal ex. fr.o.m. 1970:


Månadsfördelning av observerade småtärnor i Uppland fr.o.m. 1970 (några ex. förekommer i två månader):


                                                                                                                    Åter...