Rrk (Regionala rapportkommittén)

Kentsk tärna (Sterna sandvicensis) [5, 103]

Förteckning över samtliga kända fynd fr.o.m. 1970:

1973 2 ex. St. Bredskär, Ut-Fredlarna 22.6 (VF 33: 177)
1974 1 ex. (ad.) Marskär, Furusund 5/8 (VF 34: 182)
1975 2 ex. (1 ad. + 1 juv.) Skatudden, Väddö 22/7 (FiU 3: 34)
1975 1 ex. Hargsviken, Harg 3/8 (FiU 3: 34)
1975 1 ex. Skatudden 18-19/9 (FiU 3: 34)
1976 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 30/6 (FiU 4: 50)
1976 1 ex. (juv.) Skatudden 12-13/7 (FiU 4: 50)
1976 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 17/7 (FiU 4: 50)
1977 1 ex. Håkansskär, Söderarm 24/4 (FiU 5:49)
1977 1 ex. Skatudden 14/5 (VF 42: 318)
1978 1 ex. mot S Björns fyr, Hållnäs 2/9 (FiU 6: 65)
1979 1 ex. Svenska Högarna 29/4 (FiSt 9: 7)
1980 2 ex. (1 par) Svenska Högarna 8-9/6 (FiSt 10: 74)
1980 1 ex. (ad.) Gråviken, Lidingö 29/8 (FiSt 10: 74)
1981 2 ex. mot S Skatudden, Väddö 1/10 (Uppgift från Svalan)
1982 2 ex. Stora Nassa skärgård 16/7 (FiSt 12: 16)
1983 1 ex. Ledskär 22/5 (FiU 11: 122)
1983 3 ex. mot S Skatudden 1-2/8 (FiU 11: 122)
1983 1 ex. mot S Skatudden 5/9 (FiU 11:122)
1984 1 ex. (ad.) Håkansskär 4/8 (FiU 12: 131)
1985 1 ex. Skatudden 22/10 (FiU 13: 159)
1988 2 ex. (ad.) Systrarna, Svartlögafjärden 1/7 (FiU 16: 151)
1989 1 ex. Ledskär 22/4 (FiU 17: 165)
1989 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 15/8 (FiU 17: 165)
1989 1 ex. Ledskär 19/5 (FiU 19: 200)
1991 1 ex. mot N Svenska Högarna 30/5 (FiU 19: 200)
1991 2 ex. (juv.) Ledskär 1/9 (FiU 19: 200)
1991 4 ex. (2 ad. + 2 juv.) mot S Skatudden 5/9 (FiU 19: 200)
1992 1 ex. Alskär, strax O Sandhamn, Värmdö 19/5 (FiSt 22: 105)
1993 1 ex. mot N Rönnskärs udde 11/4 (FiU 21: 157)
1993 1 ex. N Runmarö 18/4 (FiSt 24, nr. 1)
1993 1 ex. Östhammar 19/5 (FiU 21: 157)
1994 1 ex. (ad.) Ledskär 8/5 (FiU 22: 135)
1994 1 ex. Örskär 21/5 (FiU 22: 135)
1994 1 ex. mot N Svenska Högarna 24/5 (FiU 22: 135)
1994 2 ex. (ad.) mot S Skatudden 26/7 och trol. samma ex. mot SO Simpnäs klubb samma datum (FiU 22: 135)
1994 1 ex. Ängskär, Hållnäs 28/7 (FiU 22: 135)
1994 1 ex. (ad.) mot SO Simpnäs klubb 9/8 (FiU 22: 135)
1995 1 ex. Örskär 17/6 (FiU 23 (3): 39)
1995 1 ex. (ad.) Skatudden 15/7 (FiU 23 (3): 39)
1995 1 ex. (ad.) Örsten, Singö 26/7 (FiU 23 (3): 39)
1996 1 ex. (ad.) mot NV Skatudden 20/4 (FiU 24 (2): 29)
1996 2 ex. (ad.) mot N Skatudden 25/7 (FiU 24 (2): 29)
1997 1 ex. Björnö, Ingarö, Värmdö 4/5 (FiSt 27 (4): 26)
1998 1 ex. mot N Rönnskärs udde 22/4 (FiU 26 (2): 36)
1998 1 ex. (ad.) rastade Hjälstaviken 5/5 (FiU 26 (2): 36)
1998 2 ex. (ad.) Stora Sudskär, Värmdö 8:15 7/8 (FiSt 28 (3): 44)
1998 1 ex. Stora Nassa, Värmdö 9/8 (FiSt 28 (3): 44)
1998 1 ex. Styrsvik, Runmarö 25/8 (FiSt 28 (3): 44)
1998 1 ex. (juv.) mot V Björn 3/9 (FiU 26 (2): 36)
1999 1 ex. mot V Fluttuskären, Gräsö 20/5 (FiU 27 (2): 37-38)
1999 1 ex. Hötterskär - Stora Sudskär, Värmdö 28/5 (FiSt 29 (3): 46)
1999 1 ex. Rörvik, Erken 25/7 (FiU 27 (2): 37-38)
1999 2 ex. Hötterskär - Stora Sudskär, Värmdö 1/8 (FiSt 29 (3): 46)
2000 3 ex. rastade Sandhamn, Värmdö 20/6 (FiSt 30 (3): 51)
2000 1 ex. Ledskär 7-8/8 (FiU 28 (2): 37)
2001 2 ex. sträckande Hötterskär, Värmdö 25/4 (FiSt 31 (3): 54-55)
2001 2 ex. mot NO Kapplasse, Hållnäs 28/4 (FiU 29 (2): 36)
2001 1 ex. mot O Sikhjälma hamn, Hållnäs 28/4 (FiU 29 (2): 36)
2001 1 ex. mot S Ytterskär, Väddö 16/6 (FiU 29 (2): 36)
2001 2 ex. mot S Rönnskärs udde 6/7 (FiU 29 (2): 36)
2001 2 ex. (ad.) sträckande Horssten, Värmdö 14/7 (FiSt 31 (3): 54-55)
2001 2 ex. Horssten, Värmdö 21/7 (FiSt 31 (3): 54-55)
2001 1 ex. Horssten, Värmdö 22/7 (FiSt 31 (3): 54-55)
2001 1 ex. (ad.) Örsten, Singö 30/7 (FiU 29 (2): 36)
2002 2 ex. (1 par) Örsten, Singö 11/7 och trol. samma ex. mot S Skatudden 30/7 (FiU 30 (2): 35)
2003 1 ex. mot N Horssten, Sandhamns skärgård, Värmdö 21/5 (FiSt 33 (3): 49)
2003 2 ex. str. Svenska Högarna 4/6 (FiU 31 (2): 38)
2003 1 ex. mot SO Horssten, Sandhamns skärgård, Värmdö 21/6 (FiSt 33 (3): 49)
2003 1 ex. Skatudden 25/7 (FiU 31 (2): 38)
2003 1 ex. mot S Sennebyhaken 21/9 (FiU 31 (2): 38)
2004 1 ex. (ad.) mot N Arholma 14/5 (FiU 32 (3): 33)
2004 1 ex. mot SV Kalvören, Harö skärgård 26/7 (FiSt 34 (4): 59)
2004 1 ex. rastade Horssten 27/7 (FiSt 34 (4): 59)
2004 1 ex. (ad.) mot N Ängskär, Hållnäs 29/7 (FiU 32 (3): 33)
2004 1 ex. sträckande Horssten 1/8 (FiSt 34 (4): 59)
2004 2 ex. (ad.) mot S Sennebyhaken, Väddö 6/8 (FiU 32 (3): 33)


Antal observerade ex. i Uppland fr.o.m. 1970:


Månadsfördelning av observerade kentska tärnor i Uppland fr.o.m. 1970
:

Kommentarer:
Kentska tärnan invandrade till Sverige 1911. Det förmodligen första fyndet i Uppland gjordes 7/8 1960 då tre ex. observerades mellan Kärsön-Ålsten, Bromma (VF 20: 348). Från 1960-talet finns två fynd; 1 ex. strax NO Husarö, 15 km O Ljusterö 2/6 1968 (VF 29: 44) och 1 ex. Ledskär, Österlövsta 29/5 1969 (VF 29: 245).


                                                                                                                    Åter...