Rrk (Regionala rapportkommittén)

Ismås (Pagophila eburnea) [0, 3]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1971 1 ex. Blockhusudden, Stockholm 15-22/4 (VF 30: 157)
1986 1 ex. (juv.) mot S förbi Skatudden, Väddö 7/1. Sannolikt samma fågel uppehöll sig på Landsort i Södermanland 10-18/1 (VF 46: 449, Roskarlen 9: 30-31, FiSt 15: 72-73)
1990 1 ex. (juv.) mot S förbi Rönnskärs udde, Väddö 1/12 (VF 50 (8): 22)


Kommentarer:
Enligt Carlson (1894) uppehöll sig 2 ex. vid Sandhamn i Stockholms skärgård 22/1 - mitten av febr. 1884. Eftersom vittruten i slutet av 1800-talet ofta benämndes "ismåse" i litteraturen kan Carlson ha gjort en förväxling av namnen, och fyndet kan ej anses säkert belagt.

                                                                                                                    Åter...