Rrk (Regionala rapportkommittén)

Tretåig mås (Rissa tridactyla) [minst 18, minst 389]

Antal ex. i Uppland fr.o.m. 1970:


Månadsfördelning fr.o.m. 1970
:

 

                                                                                                                    Åter...