Rrk (Regionala rapportkommittén)

Vitvingad trut (Larus glaucoides) [>2, 4]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1946 1 ex. (2K) Stockholms ström 22/3 och några dagar framåt (VF 5: 36-37 med foton)
1963 1 ex. (2K) Stockholms ström 2/2 - 3/3 (VF 29: 44, foto VF 32: 179)
1982 1 ex. (2K) Köttkobben - Vattungarna - Mjölskär, Söderarm 13/5 (VF 46: 454)
1987 1 ex. (yngre fågel) Fågelsundet, Hållnäs 3/5 (VF 47: 456)
2001 1 ex. (subad. - 3K) Funbosjön 21/4 (FiU 29 (2): 36)
2002 1 ex. (2K) Värtahamnen, Stockholm 4-10/1, samma ex. vid Kalmarsand, Kalmar 13-19/1 och samma ex. vid Högbytorpstippen, Upplands-Bro 20-25/1 (FiU 30 (2): 34 & FiSt 32 (3): 49)


Kommentarer:
Sex fynd från Stockholms ström - 1 ex. vintern 1924, 1 ex. jan.- febr. 1926, 1 ex. 8/2 1953 (Fauna & Flora 48: 174), 1 ex. 1/4 - 5/5 1955 (VF 14: 263), 1 ex. 8-10/2 1962 (VF 29: 44) samt 1 ex. 2/2-3/3 1963 (VF 29: 44) - kan ej anses säkerställda (Hedgren & Larsson 1973). Truten som observerades 1955 (foton i VF 14: 263 samt 32: 195) uppvisar flera karaktärer typiska för de nordamerikanska raserna L. g. thayeri eller. L. g. kumlieni. I Lunds Zoologiska samling finns ett exemplar av en yngre fågel "vilken utan tvivel är skjuten i Stockholms skärgård (landskap okänt)". Fågeln hamnade i Lund med den fågelsamling, "hvilken H. E. H:r Grefve Trolle Wachtmeister skänkte Kongl. Akademien 1802. På Riksmuseum i Stockholm förvaras ett likaledes yngre exemplar, som kommit dit med Grillska Samlingen från Söderfors och är, enligt Lindroths Katalog, skjutet vid Elfkarleby troligen 1792" (Nilsson 1858). Dessa två fynd är de första i Sverige, förutsatt att Sven Nilsson har artbestämt fåglarna rätt.

Bilder

                                                                                                                    Åter...