Rrk (Regionala rapportkommittén)

Tärnmås (Larus sabini) [0, 3]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1976 1 ex. (ad.) mot S Arholma 17/10 (VF 37: 77) 19:e fyndet i Sverige.
1981 1 ex. (ad.) Hallstavik 14-15/8 (VF 41: 398)
1994 1 ex. (juv.) mot SV Örskär, Gräsö 2/10 (FiU 22: 134)


                                                                                                                    Åter...