Rrk (Regionala rapportkommittén)

Dvärgmås (Larus minutus)

Förteckning över häckningar eller häckningsförsök fr.o.m. 1970:

1976   Bo med 3 ägg påträffades i skrattmåskoloni vid Kallrigafjärden, Forsmark 13/6. Tio dagar senare var kolonin övergiven av okänd anledning (FiU 4: 49)
1980   Minst 2 par gjorde häckningsförsök i Dalkarlskärret, Uppsala-Näs. Som mest sågs 4 ad. + 2 subad. 11/5- 6/6 (Andersson 1981)
1994   2-3 ad. Sörsjön, Tämnaren 26/5-30/6. Bon med vardera två ägg noterades 5 och 15/6. Inga årsungar sedda varför häckningen säkerligen misslyckades (FiU 22: 134)
1996   Minst ett par spelade och byggde bo i Hjälstaviken fr.o.m. 19/5 men häckningen misslyckades troligen, då rapporter saknas efter 12/6. Som mest sågs åtta ex. på lokalen samtidigt. (FiU 24 (2): 28)
1996   Vid Lillbyasjön, Film sågs två par 22/5-11/6, varav minst ett sågs på bo, men även här förefaller häckningen ha misslyckats. (FiU 24 (2): 28)
1997   Ett par varnade och byggde bo på Malmagrundet, Erken 22-23/5 men var sedan borta. (FiU 25 (2): 31)
1998   Tre till fyra par häckade Ambricka, Dalälven, Älvkarleby. Tre bon med ägg hittades och troligen fanns ytterligare ett bo. Åtta ad. och två subad. sågs som mest samtidigt 7/6. (FiU 26 (2): 35)
1998   Ett par byggde bo vid Hjälstaviken och sågs ruva ännu 28/6 men 11/7 var fåglarna borta. (FiU 26 (2): 35)
1999   Ett par häckade vid Hjälstaviken, sågs på bo 31/5 och med flygg årsunge 13-20/7. (FiU 27 (2): 36)
2000   Minst två par, möjligen tre, på bo vid Hjälstaviken; förmodligen lyckades dock bara ett av paren med häckningen, tre eller fyra ungar sågs 1/7. Av dessa överlevde sannolikt blott en, sågs som flygg sista gången 18/7. (FiU 28 (2): 35-36)
2000   Fem par häckade, endast ett med framgång, i Sörsjön, Tämnaren i juni. (FiU 28 (2): 35-36)
2001   Vid Hjälstaviken ruvade fem ad. (totalt sågs elva ad.) 29/5 men 22/6 konstaterades att häckningarna misslyckats. (FiU 29 (2): 34-35)
2001   Vid Sörsjön, Tämnaren försökte ett par häcka men misslyckades också. (FiU 29 (2): 34-35)
2001   Lyckad häckning i Storfjärden, Älvkarleby, där minst tio bon hittades 4/6 och 24 ad. samt två flygga juv. och flera bon med små ungar eller ägg sågs 2/7. (FiU 29 (2): 34-35)
2002   Vid Hjälstaviken gick minst sex par till bobygge fr.o.m. 20/5, några sågs senare ruva och 24/6 observerades minst fyra pull i två bon. Häckningarna misslyckades dock p.g.a. skyfall, ty 30/6 hade all boaktivitet upphört. (FiU 30 (2): 33)
2002   Vid Ambricka, Storfjärden, Älvkarleby fanns 10-12 par/revir 20-31/5 och minst sex sågs ruva. (FiU 30 (2): 33)
2003   Vid Hjälstaviken bedöms ca 10 par har påbörjat häckning (spel/parning) men misslyckades sannolikt nästan helt i och med att endast 1 juv. sågs 10/7 (FiU 31 (2): 37)
2003   På en holme N Karlholmsbruk försökte 6 par häcka men misslyckades, troligen p.g.a. mänsklig störning (FiU 31 (2): 37)
2003   Vid Ambricka, Storfjärden, Älvkarleby sågs i slutet av juni minst 8 ad. men inga tecken på häckningsframgång noterades sedan (FiU 31 (2): 37)
2003   I juni observerades 1 par vid Kallrigafjärden, Forsmark (FiU 31 (2): 37)
2003   I juni observerades 1 par vid Kyrksjön, Tegelsmora (FiU 31 (2): 37)
2004   Sex par fick ut 11 flygga juv. Hjälstaviken, fem par Tämnaren - häckningsresultatet okänt, som mest 36 ad. varav fyra på bo Storfjärden, Dalälven, Älvkarleby men sannolikt misslyckad häckning, minst 1 par parade sig Kallrigafjärden, Forsmark. För tredje året i rad bedöms ca 25 par ha påbörjat häckning i någon form. (FiU 32 (3): 31-32


Minimiantal observerade dvärgmåsar i Uppland fr.o.m. 1970:


(n = minst 12 602 ex.).

                                                                                                                    Åter...