Rrk (Regionala rapportkommittén)

Storlabb (Stercorarius skua) [0, 17]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1976 1 ex. Väddö skjutfält 3/5 (VF 37: 77)
1979 1 ex. Karskär, Söderarm 5/10 (VF 39: 299)
1982 1 ex. Skatudden, Väddö 17/8 (VF 42: 317)
1982 1 ex. Hummelgrund, Söderarm 31/10 (VF 42: 317)
1983 1 ex. St. Rödkobben, NO Möja 26/6 (VF 43: 472)
1990 1 ex. mot S Skatudden 8/10 (FiU 18: 228)
1991 2 ex. mot S Skatudden 5/9 (FiU 19: 199)
1991 1 ex. (juv.) N Tjärven, Rådmansö 3/10 (FiU 19: 199)
1991 1 ex. Örskär, Gräsö 6/10 (FiU 19: 199)
1994 1 ex. (ad.) mot S Såghamn, Lövstabukten, Hållnäs 18/9 (FiU 22: 134)
1995 1 ex. mot O över Karlholmsviken, Västland 7/5 (FiU 23 (3): 37)
1998 1 ex. (ad.) mot V Hjälstaviken 8/5 (FiU 26 (2): 35)
1998 1 ex. Upplands-Väsby - kom sträckande över Skarven...flög sedan in i Rosersbergsviken och försvann i öster mot Fysingen 2/9 (FiSt 28 (3): 42)
2000 1 ex. Horssten, Värmdö 17/5 (FiSt 30 (3): 48)
2000 1 ex. Örskär 13/8 (FiU 28 (2): 35)
2001 1 ex. (ad.) mot S Rönnskärs udde 24/9 (FiU 29 (2): 34)


Kommentarer:
Ett ex. bredstjärtad labb/storlabb observerades vid Rönnskärs udde, Väddö 12/10 1969 (FiU 5: 49).

                                                                                                                    Åter...