Rrk (Regionala rapportkommittén)

Fjällabb (Stercorarius longicaudus) [?, 79]

Förteckning över samtliga kända fynd fr.o.m. 1970:

1971 1 ex. mot N Ledskär, Österlövsta 30/5 (VF 31: 285)
1971 1 ex. (juv.) funnen på åker vid Sillebo, Östervåla okt. Tillvaratogs men avled (FiU 6: 64)
1973 1 ex. mot norr Ledskär 5/5 (VF 33: 181)
1974 1 ex. (juv.) mot S Skatudden, Väddö 31/8 (VF 34: 181)
1974 1 ex. (juv.) mot S Skatudden 1/9 (VF 34: 181)
1974 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 2/9 (VF 34: 181)
1974 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 3/9 (VF 34: 181)
1976 2 ex. (1 ad. + 1 juv.) Rönnskärs udde, Väddö 31/8 (VF 36: 273)
1976 1 ex. (ad.) mot S Simpnäs, Väddö 3/10 (VF 36: 273)
1978 1 ex. mot N Ledskär 28/5 (VF 38: 261)
1986 1 ex. (ad.) Åkersberga 26/5 (VF 46: 394)
1988 1 ex. (ad.) Elfviks gård, Lidingö 21/9 (VF 49: 408 där fyndet är felaktigt angivet för Srml.)
1990 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 2/9 (FiU 19: 199)
1991 1 ex. (juv.) mot S Skatudden 7/9 (FiU 19: 199)
1992 1 ex. (ad.) mot S Björn, Hållnäs 1/8 (FiU 20: 150)
1992 1 ex. (ad.) mot S Björn 29/8 (FiU 20: 150)
1992 1 ex. (ad.) förbi Örskär, Gräsö 5/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (juv.) funnen död Blomsberg, Forkarby, N Uppsala 28/8 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (juv.) Rönnskärs udde 31/8 (FiU 22: 134)
1994 3 ex. (juv.) Björn 3/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (ad.) Örskär 11/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (ad.) mot S Skaten 17/9 (FiU 22: 134)
1994 2 ex. (1 ad. + 1 juv.) Såghamn, Lövstabukten, Hållnäs 18/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (ad.) sträckte förbi Vishamn, Södra Ingarö 2/10 (FiSt 25: 235)
1995 1 ex. (juv.) mot S Björn 26/8 (FiU 23 (3): 37)
1995 2 ex. mot SO Skatudden 10/9 (FiU 23 (3): 37)
1996 1 ex. (ad.) mot SV Björn 25/8 (FiU 24 (2): 27-28)
1996 2 ex. (juv.) mot SV Björn 8/9 (FiU 24 (2): 27-28)
1996 1 ex. (juv.) mot S Skatudden 15/9 (FiU 24 (2): 27-28)
1996 1 ex. (juv.) mot SV Såghamn, Hållnäs 15/9 (FiU 24 (2): 27-28)
1997 1 ex. (ad.) Solberga, Runmarö 3/8 (FiSt 27 (4): 24-25)
1997 1 ex. (ad.) mot SO Björn 20/9 (FiU 25 (2): 31)
1997 1 ex. (juv.) mot SV Björn 26/9 (FiU 25 (2): 31)
1998 1 ex. (subad.) Björn 30/5 (FiU 26 (2): 34-35)
1998 1 ex. (juv.) mot V Örskär 14/8 (FiU 26 (2): 34-35)
1998 1 ex. (juv.) mot S Örskär 21/8 (FiU 26 (2): 34-35)
1998 1 ex. (juv.) mot N Örskär 29/8 (FiU 26 (2): 34-35)
1999 1 ex. (ad.) Horssten, Värmdö 6/8 (FiSt 29 (3): 42)
1999 1 ex. (juv.) mot SV Björn 2/9 (FiU 27 (2): 36)
1999 1 ex. (ad.) mot S Rönnskärs udde 11/9 (FiU 27 (2): 36)
1999 1 ex. (1K) förbi Brandskär, Värmdö 18/9 (FiSt 29 (3): 42)
1999 1 ex. (ad.) Örskär 18/9 (FiU 27 (2): 36)
1999 1 ex. (juv.) mot V Långsandsörarna, Älvkarleby 19/9 (FiU 27 (2): 36)
1999 2 ex. Horssten, Värmdö 21/9 (FiSt 29 (3): 42)
1999 1 ex. (juv.) mot S Rönnskärs udde 22/9 (FiU 27 (2): 36)
1999 3 ex. (juv.) mot SV Långsandsörarna, Älvkarleby 25/9 (FiU 27 (2): 36)
1999 2 ex. (juv.) mot S Björn 26/9 (FiU 27 (2): 36)
1999 1 ex. (juv.) mot V Hjälstaviken 2/10 (FiU 27 (2): 36)
1999 1 ex. (stationär) Horssten, Värmdö 20/10 (FiSt 29 (3): 42)
2000 1 ex. sträckande vid Horssten, Värmdö 17/5 (FiSt 30 (3): 48)
2001 1 ex. (juv.) mot SV Örskär 26/8 (FiU 29 (2): 34)
2001 1 ex. (ad.) mot V Långsandsörarna, Älvkarleby 28/8 (FiU 29 (2): 34)
2001 4 ex. (1K) sträckande Hötterskär, Värmdö 29/8 (FiSt 31 (3): 53)
2001 1 ex. (juv.) mot S Rönnskärs udde 30/8 (FiU 29 (2): 34)
2001 1 ex. (juv.) mot NV Skatudden 10/9 (FiU 29 (2): 34)
2002 1 ex. (juv.) mot SO Björn 30/8 (FiU 30 (2): 33)
2002 1 ex. (juv.) mot SO Arholma 15/9 (FiU 30 (2): 33)
2003 1 ex. (juv.) mot V Långsandsörarna, Älvkarleby 15/8 (FiU 31 (2): 37)
2003 1 ex. (juv) Långsandsörarna, Älvkarleby 23/8 (FiU 31 (2): 37)
2003 1 ex. (ad.) mot S Örskär, Gräsö 11/9 (FiU 31 (2): 37)
2004 1 ex. (ad.) mot V Svarthamn, Skutskär 31/7 (FiU 32 (3): 31)
2004 1 ex. (1K) Horssten 15/8 (FiSt 34 (4): 56)
2004 1 ex. (1K) rastade NO Rullsand, Älvkarleby 21/8 (FiU 32 (3): 31)
2004 2 ex. (1K) mot NO Svarthamn, Skutskär 26/8 (FiU 32 (3): 31)
2004 1 ex. (1K) Horssten 27/8 (FiSt 34 (4): 56)


Antal observerade fjällabbar i Uppland fr.o.m. 1970
:


Månadsfördelning fr.o.m. 1970
:


                                                                                                                    Åter...