Rrk (Regionala rapportkommittén)

Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius) [0, 9]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1976 1 ex. (ad. - trol. hona) rastade mellan Östra Lagnö och Blidö 9/5 (VF 37: 76)
1977 1 ex. Örskär, norr om Gräsö 30/5 (VF 38: 43)
1992 2 ex. rastade på havet utanför Söderarm, nära gränsen till Finland 20/2 (FiU 20: 150)
1995 1 ex. (juv.) rastade Svenska Högarna, Blidö 3/10 (FiU 23 (3): 37)
2000 1 ex. (hona) Ytter-Tärnan, Svenska Högarna 4/6 (FiU 28 (2): 35)
2002 1 ex. (hona) Hjälstaviken 8-17/6 (FiU 30 (2): 33)
2002 1 ex. mot S Sennebyhaken, Väddö 5/9 (FiU 30 (2):33)
2004 1 ex. (ad. hona) påkörd Sikhjälma, Hållnäs 20/6 (FiU 32 (3): 30)

Bilder

                                                                                                                    Åter...