Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rödspov "Isländsk rödspov" (Limosa limosa islandica) [0, 3]

Förteckning över samtliga kända fynd:

2001 2 ex. Ett par rastade Hjälstaviken 17-27/7 (FiU 31 (2): 35)
2004 1 ex. (ad. hane) rastade Angarnsjöängen 5-8/6 (FiSt 34 (4): 53)

                                                                                                                    Åter...