Rrk (Regionala rapportkommittén)

Brushane (Philomachus pugnax)

Förteckning över kända häckningar fr.o.m. 1970:

1973   Ej flygga pull. påträffades vid Ledskär (Allan Lundin, i brev)
1985   Bo med 4 ägg Ledskär, Österlövsta 27/5 (FiU 13: 153)
1987   Häckning konstaterad Ledskärsängarna 25/6 (FiU 15: 156)


Kommentarer:
Trolig häckning genomfördes vid Tämnaren 1977 (Allan Lundin), Hjälstaviken 1991 (FiU 19: 196) och Kungsängen, Uppsala 1998 (FiU 26 (2): 32).

                                                                                                                    Åter...