Rrk (Regionala rapportkommittén)

Spovsnäppa (Calidris ferruginea)

Förteckning över publicerade vårfynd fr.o.m. 1970:

1970 2 ex. Rönnskärs udde, Väddö 30/5 (VF 30: 262)
1971 2 ex. (max.) Ledskär, Österlövsta, 14-31/5 (VF 31: 285)
1980 1 ex. Ledskär 15/5 (FiU 8: 72)
1982 1 ex. Ledskär 10/6 (FiU 10: 104)
1989 1 ex. Ledskär 2/6 (FiU 17: 162)
1990 1 ex. Ledskär 22-24/5 (FiU 18: 226)
1992 1 ex. (ad.) mot N Björn, Hållnäs 22/5 (FiU 20: 148)
1992 2 ex. rastade Ledskärsviken 23-24/5 (FiU 20: 148)
1995 2 ex. rastade Storån, Lagga-Östuna 16/5 (FiU 23 (3): 33)
1995 1 ex. Kogrundet, Hargsviken 3-4/6 (FiU 23 (3): 33)
1996 1 ex. (ad.) mot NO Björn 17/5 (FiU 24 (2): 25)
1998 2 ex. Angarnsjöängen 22/5 (FiSt 28 (3): 39)
1998 1 ex. Hjälstaviken 2/6 (FiU 26 (2): 32)
1999 1 ex. Svartsjöviken 30/5 (FiSt 29 (3): 37)
2001 1 ex. Säby strandäng 13/5 (FiSt 31 (3): 48)
2001 1 ex. Angarnsjöängen 27/5 (FiSt 31 (3): 48)
2002 1 ex. (ad.) Ledskär 10/5 (FiU 30 (2): 30)
2002 3 ex. (ad.) Karlholmsviken 11/5 (FiU 30 (2): 30)
2002 1 ex. (ad.) Hargsviken 9/6 (FiU 30 (2): 30)
2003 1 ex. rastade Ledskär 21-25/5 (FiU 31 (2): 34)
2003 1 ex. rastade Bro gård, Broängarna 26-27/5 (FiSt 33 (3): 42)
2003 2 ex. rastade Hjälstaviken 9/6 (FiU 31 (2): 34)
2004 1 ex. Ledskär 6/5 (FiU 32 (3): 28)


Totalsumma: 31 ex.

                                                                                                                    Åter...