Rrk (Regionala rapportkommittén)

Spetsstjärtad snäppa (Calidris acuminata) [0, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1975 1 ex. rastade i slamdammarna vid Hallstavik 23-25/7 (VF 35: 330) Första fyndet för Sverige.


                                                                                                                    Åter...