Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rödhalsad snäppa (Calidris ruficollis) [0, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1992 1 ex. (ad. i sommardräkt) rastade Kogrundet, Hargsviken 26/7 (VF suppl. 19: 89-90; FiU 20: 147)


                                                                                                                    Åter...