Rrk (Regionala rapportkommittén)

Sandlöpare (Calidris alba)

Förteckning över publicerade vårfynd fr.o.m. 1970:

1981 1 ex. Ledskär, Österlövsta 24/5 (FiU 9: 61)
1985 1 ex. Ledskär 16/5 (FiU 13: 152)
1988 1 ex. Ledskär 12/5 (FiU 16: 146)
1991 2 ex. Ledskär, Österlövsta 1/6 (FiU 19: 195)
1993 1 ex. Ledskär 9/5 (FiU 21: 153)
1994 1 ex. Ledskär 13/5 (FiU 22: 131)
1996 1 ex. Ledskär 26/5 (FiU 24 (2): 24)
1997 1 ex. Ledskär 1/6 (FiU 25 (2): 27)
2002 4 ex. rastade Gräsö skärgård 29-30/5 (FiU 30 (2): 29-30)
2003 1 ex. rastade Måsbådan, Singö 22/6 (skulle ev. kunna vara tidigt höstfynd?) (FiU 31 (2): 34)
2004 1 ex. rastade Västerskian, Björns skärgård 1/6 (FiU 32 (3): 28)


Totalsumma: 15 ex.

Bilder

                                                                                                                    Åter...