Rrk (Regionala rapportkommittén)

Kustsnäppa (Calidris canutus)

Förteckning över publicerade vårfynd fr.o.m. 1970:

1971 2 ex. Ledskär, Österlövsta 21/5 (VF 31: 285)
1980 4 ex. Ledskär 11/5 (FiU 8: 72)
1981 1 ex. Ledskär 17-18/5 (FiU 9: 61)
1985 3 ex. Ledskär 29/5 (FiU 13: 152)
1988 3 ex. Ledskär 31/5 (FiU 16: 146)
1990 1 ex. Ledskär 26/6 (FiU 20: 147)
1992 1 ex. Ledskär 16/5 (FiU 20: 147)
1992 1 ex. mot N Björn, Hållnäs 21/5 (FiU 20: 147)
1992 1 ex. Björn 22/5 (FiU 20: 147)
1992 26 ex. (ad.) rastande Ledskär 12/6 (FiU 20: 147)
1995 1 ex. Örby, Lagga 15-17/5 (FiU 23 (3): 33)
1997 3 ex. (ad.) mot NV Björns skärgård 19/5 (FiU 25 (2): 27)
1997 300 ex. (minst) sträckande Säbysjön 1/6 (FiSt 27 (4): 21)
1999 8 ex. Ledskär 23/5 (FiU 27 (2): 31)
1999 2 ex. Ängskär 23/5 (FiU 27 (2): 31)
1999 11 ex. Hjälstaviken 29/5 (FiU 27 (2): 31)
2000 30 ex. sträckte förbi Horssten, Värmdö 14/5 (FiSt 30 (3): 43)
2002 7 ex. (max.) Ledskär 10-12/5 (FiU 30 (2): 29)
2002 10 ex. Hjälstaviken 25/5 (FiU 30 (2): 29)
2002 200 ex. mot N Sörsjön, Tämnaren 5/6 (FiU 30 (2): 29)
2003 4 ex. rastade Karlholmsviken 30/4 (FiU 31 (2): 33)
2003 1 ex. rastade Ledskär 4/6 (FiU 31 (2): 33)
2003 1 ex. rastade Hjälstaviken 11-13/6 (FiU 31 (2): 33)
2004 1 ex. rastade norra udden, Arholma 14/5 (FiU 32 (3): 28)
2004 90 ex. mot NO Horssten 15/5 (FiSt 34 (4): 49)
2004 1 ex. rastade Horssten 29/5 (FiSt 34 (4): 49)


Totalsumma
: 713 ex.

                                                                                                                    Åter...