Rrk (Regionala rapportkommittén)

Stäppvipa (Vanellus gregarius) [0, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1989 1 ex. (trol. 2K) Hjälstaviken 23/5 (VF 49: 470 samt FiU 17: 162)


                                                                                                                    Åter...