Rrk (Regionala rapportkommittén)

Kustpipare (Pluvialis squatarola)

Förteckning över publicerade vårfynd fr.o.m. 1970:

1970 1 ex. Ledskär, Österlövsta 21/5 (VF 30: 262)
1970 1 ex. Hjälstaviken 26/5 (VF 30: 262)
1975 1 ex. Svartlöga 18/5 (FiU 18: 226)
1975 150 ex. (150-200) mot NO Svartlögafjärden 26/5 (FiU 18: 226)
1976 19 ex. Röder 23/5 (FiU 18: 226)
1976 12 ex. Sysbranne 30/5 (FiU 18: 226)
1979 1 ex. Ledskär 19/5 och 2 ex. 20/5 (FiU 7: 67)
1979 1 ex. Hallstavik 1/6 (FiU 7: 67)
1979 1 ex. Svartlöga 4/6 (FiSt 9: 6)
1980 100 ex. (ca) flög över Källbergstorp, Tärnsjö 8/6 (Holmstedt 1986)
1981 1 ex. Norasjön, Svanberga 16/5 (FiU 9: 61)
1981 4 ex. (som mest) Ledskär 22-25/5 (FiU 9: 61)
1981 1 ex. Svartlöga 24/5 (FiSt 11: 28)
1981 1 ex. Svenska Högarna 30/5 (FiSt 11: 28)
1982 2 ex. Ledskär 19/5 (FiU 10: 103)
1982 1 ex. Björn, Hållnäs 29/5 (FiU 10: 103)
1982 1 ex. (minst) Svenska Högarna 31/5 (FiSt 12: 16)
1983 2 ex. Ledskär 20/5 (FiU 11: 119)
1983 1 ex. Svenska Högarna 23/5 (FiSt 13: 75)
1983 10 ex. Vindö utanför Värmdölandet 17/5 (FiSt 13: 75)
1983 20 ex. (20-30) mot N Tämnaren 28/5 (FiU 11: 119)
1984 1 ex. Björn, Hållnäs 23/5 (FiU 12: 127)
1984 44 ex. mot NO Sjöö, Holm 25/5 (FiU 12: 127)
1984 40 ex. mot NO Slagsmyren, Morkarla 26/5 (FiU 12: 127)
1984 150 ex. (150-160) Nordmyrasjön, Tärnsjö 1/6 (FiU 12: 127)
1984 1 ex. Svenska Högarna 2/6 (FiU 12: 127)
1985 3 ex. Svenska Högarna 27/5 (FiU 13: 152)
1985 1 ex. Ledskär 30/5-1/6 (FiU 13: 152)
1986 4 ex. mot S Rödhäll, Fågelsundet 11/5 (FiU 14: 149)
1987 2 ex. (2-3) Svenska Högarna 26-29/5 (FiU 15: 155)
1987 4 ex. Angarnsjöängen 27/5 (FiSt 17: 18)
1987 6 ex. Ledskär 27/5 (FiU 15: 155)
1987 27 ex. Svenska Högarna 30/5 (FiU 15: 155)
1988 6 ex. Ledskär 21/5 (FiU 16: 146)
1988 2 ex. mot N Svenska Högarna 1/6 (FiU 16: 146)
1989 1 ex. Svenska Högarna 31/5 (FiU 17: 162)
1990 3 ex. mot N Simpnäs 21/5 (FiU 18: 225)
1990 1 ex. mot S Simpnäs 23/5 (FiU 18: 225)
1991 1 ex. hörd Hjälstaviken 31/5 (FiU 19: 194)
1991 1 ex. Ledskär 9/6 (FiU 19: 194)
1991 1 ex. Björns fyr, Hållnäs 12/6 (FiU 19: 194)
1991 1 ex. Simpnäs, Björkö-Arholma 16/6 (FiU 19: 194)
1991 1 ex. Ledskär 19/6 (FiU 19: 194)
1992 1 ex. mot O, Björn, Hållnäs 22/5 (FiU 20: 147)
1992 2 ex. Björn 27-28/5 (FiU 20: 147)
1992 1 ex. rastade Svenska Högarna 3/6 (FiU 20: 147)
1992 400 ex. vid Angarnsjöängen 6/6 (FiSt 22: 103)
1992 1 ex. Björn 8/6 (FiU 20: 147)
1993 3 ex. rastade Ledskär 13/5 (FiU 21: 153)
1993 1 ex. Angarnsjöängen 29/5 (FiSt 24, nr. 1)
1994 2 ex. Björn, Hållnäs 24/5 (FiU 22: 131)
1994 11 ex. rastande Ledskär 4/6 (FiU 22: 131)
1994 3 ex. Angarnsjöängen 4/6 (FiSt 25: 65)
1995 2 ex. Angarnsjöängen 20/5 (FiSt 25: 231)
1995 1 ex. Karlholmsviken-Ledskärsviken 20-21/5 (FiU 23 (3): 33)
1995 1 ex. mot N Svenska Högarna 25/5 (FiU 23 (3): 33)
1995 1 ex. mot N Svenska Högarna 28/5 (FiU 23 (3): 33)
1995 1 ex. södra Vendelsjön 31/5 (FiU 23 (3): 33)
1996 1 ex. rastade Angarnsjöängen 12/5 (FiSt 27 (1): 54)
1996 1 ex. sträckande Angarnsjöängen 14/5 (FiSt 27 (1): 54)
1996 1 ex. mot NV Björn 17/5 (FiU 24 (2): 24)
1996 3 ex. Hjälstaviken 25/5 (FiU 24 (2): 24)
1998 1 ex. överflygande Hjälstaviken 16/5 (FiU 26 (2): 31)
1998 1 ex. Angarnsjöängen 1/6 (FiSt 28 (3): 37-38)
1999 5 ex. Örskär 8/5 (FiU 27 (2): 31)
1999 1 ex. Ledskär 28/5 och trol. samma ex. 1/6 (FiU 27 (2): 31)
2000 1 ex. mot N Björn 24/5 (FiU 28 (2): 31)
2000 1 ex. (ad.) rastade Hjälstaviken 25/5 (FiU 28 (2): 31)
2000 1 ex. rastade Uppsala reningsverk 3/6 (FiU 28 (2): 31)
2000 3 ex. rastade Övre Föret 7/6 (FiU 28 (2): 31)
2000 11 ex. Angarnsjöängen 11/6 (FiSt 30 (3): 42)
2001 1 ex. mot N Svenska Högarna 12/5 (FiU 29 (2): 31)
2001 3 ex. rastade Kallrigafjärden 19-22/5 (FiU 29 (2): 31)
2001 5 ex. rastade Munkö, Värmdö 24/5 (FiSt 31 (3): 47)
2002 4 ex. (max.) rastade Ledskär 25-29/6 (FiU 30 (2): 29)
2002 2 ex. Kogrundet, Hargsviken 26/5 (FiU 30 (2): 29)
2002 9 ex. rastade Gräsö skärgård 27/5 (FiU 30 (2): 29)
2002 200 ex. (ca) mot N i blandflock kustpipare/myrspov Hjälstaviken 28/5 (FiU 30 (2): 29)
2002 2 ex. Svartsjöviken, Ekerö 28/5 (FiSt 32 (3): 41)
2003 1 ex. överflygande Hjälstaviken 20/5 (FiU 31 (2): 33)
2003 1 ex. rastade Biotestsjön, Forsmark 28/5 (FiU 31 (2): 33)
2004 1 ex. rastade Svartsjö dämme 6-8/6 (FiSt 34 (4): 49)
2004 1 ex. rastade Ledskär 11/6 (FiU 32 (3): 27)
2004 1 ex. Hjälstaviken 22-23/6 (FiU 32 (3): 27)


Totalsumma
: 1325 ex.

                                                                                                                    Åter...