Rrk (Regionala rapportkommittén)

Fjällpipare (Charadrius morinellus) [?, 296]

Förteckning över kända fynd fr.o.m. 1960:

1961 9 ex. Angarnsjöängen 22/5 (VF 22: 213)
1961 1 ex. 3 km öster om Norrtälje 17/9 (VF 21: 227)
1962 1 ex. Övre Föret, Uppsala 9/8 (VF 27: 85)
1963 4 ex. Övre Föret 15/9 (VF 29: 241)
1966 31 ex. Frötuna k:a 28-29/5 (VF 30: 262)
1966 1 ex. Hjälstaviken 12/9 (VF 29: 244)
1967 2 ex. Åby, Östervåla 12/3 (VF 30: 262)
1967 2 ex. mot S över Fysingen, Skånela 5/10 (VF 30: 258)
1967 1 ex. Hjälstaviken 1/10 (VF 29: 244)
1968 8 ex. Angarn 15/5 (VF 29: 43)
1968 1 ex. södra delen Vendelsjön, våren (Fåglar vid Vendelsjön 1974. Stencil)
1970 1 ex. Finsta, O Rimbo 16/5 (VF 30: 262)
1970 1 ex. Hjälstaviken 23/5 (VF 30: 262)
1970 1 ex. mot N Maren, Garnsviken 23/5 (VF 30: 258)
1972 42 ex. Åsta, Angarn 20/5 (VF 32: 156)
1977 18 ex. Finsta, Norrtälje 12/5 (VF 37: 348)
1977 1 ex. Hjälstaviken 13/5 (VF 37: 348)
1979 1 ex. (juv.) Ledskär, Österlövsta 28-29/8 (VF 39: 298)
1980 2 ex. Ledskär 24/5 (VF 40: 474)
1981 1 ex. Lövstaslätten, Funbo 30/8 (VF 41: 378)
1981 1 ex. Lövstaslätten, Funbo 19/9 (VF 41: 378)
1981 2 ex. (juv.) Lövstaslätten, Funbo 27-30/9 (VF 41: 378)
1981 5 ex. Lövstaslätten, Funbo 25/10 (VF 41: 378)
1982 1 ex. mot S, Skatudden, Väddö 2/9 (VF 42: 313)
1982 1 ex. (juv.) Villinge, Uppsala 19/9 (VF 42: 313)
1983 2 ex. Månkarbo 29/5 (VF 43: 472)
1983 1 ex. S Elmsta med. sept. (VF 43: 472)
1983 2 ex. (1 ad. + 1 juv.) Lövstaslätten, Danmark 13-14/9 (VF 43: 472)
1985 1 ex. Hamra, Tämnaren 3/6 (VF 45: 395)
1986 1 ex. (juv.) Lövstaslätten, Danmark 12/9 (VF 46: 393)
1986 1 ex. (trol. juv.) Gåskänningen, O Hållnäs 14/9 (VF 46: 393)
1987 1 ex. Tämnaren 4/9 (VF 47: 394)
1988 1 ex. mot N Karlholmsviken, Karlholm 12/5 (VF 48: 396)
1988 3 ex. Valsta, Kulla 23/5 (VF 48: 396)
1990 1 ex. spelande strax O Darsgärde, Skederid 16/4 (FiU 18: 225)
1990 1 ex. mot NV Ledskär 22/5 (FiU 18: 225)
1991 2 ex. sträckte förbi Angarnsjöängen 18/8 (FiSt 21: 99)
1991 2 ex. (ad.) rastade på åker S Ledskär, Österlövsta 19/5 (FiU 19: 194)
1991 1 ex. Lövstaslätten, S Uppsala 12-13/9 (FiU 19: 194)
1991 1 ex. mot V Björn, Hållnäs 24/9 (FiU 19: 194)
1992 1 ex. överflygande SV Älgsjön 26/5 (FiU 20: 146)
1993 1 ex. (juv.) Biotestsjön, Forsmark 9-14/10 (FiU 21: 153)
1993 1 ex. (juv.) Lövstaslätten, Danmark 13-14/11 (FiU 21: 153)
1993 1 ex. Ledskär 21/11 (FiU 21: 153)
1995 1 ex. (ad.) södra Vendelsjön 15/5 (FiU 23 (3): 31)
1995 2 ex. rastade Dumdalsslätten, N Brunnsta, Hjälsta 16/5 (FiU 23 (3): 32)
1995 3 ex. Örstaåkern, Angarn 16/5 (FiSt 25: 231)
1995 3 ex. Vallaåkern, Täby 17/5 (FiSt 25: 231)
1995 4 ex. (1 ad. + 3 juv) Vallby, Vaksala 14-15/9 (FiU 23 (3): 32)
1996 2 ex. Lövstaslätten 17/5 och 1 ex. 18-19/5 (FiU 24 (2): 24)
1996 10 ex. (8 hanar + 2 honor) rastade Angarnsjöängen 17-19/5, 7 ex. 20/5 och 6 ex. 21/5 (FiSt 27 (1): 54)
1996 5 ex. rastade Villinge, Danmark 18/5 (FiU 24 (2): 24)
1996 1 ex. (juv.) rastade Björn 8-13/9 (FiU 24 (2): 24)
1998 1 ex. (honfärgad) Färentuna k:a, Ekerö 21/5 (FiSt 28 (3): 37)
1998 2 ex. rastade och sträckte senare mot N Lövstaslätten 26/5 (FiU 26 (2): 31)
1998 7 ex. rastade N Tierps k:a 26/5 och två ex. samma lokal 27/5 (FiU 26 (2): 31)
1998 1 ex. rastade Ledskär 7/6 (FiU 26 (2): 31)
1998 1 ex. (juv.) Örskär 19/9 (FiU 26 (2): 31)
1999 1 ex. Åstaåkern, Angarnsjöängen 12/5 (FiSt 29 (3): 36)
1999 5 ex. mot N Säby, Danmark 13/5 (FiU 27 (2): 31)
1999 1 ex. Lövstaslätten 25/5 (FiU 27 (2): 31)
2000 2 ex. mot N Tärnudden, Örskär 20/5 (FiU 28 (2): 31)
2000 2 ex. rastade Lövstaslätten, Danmark 21/5 (FiU 28 (2): 31)
2000 14 ex. Svartsjöviken, Ekerö 20/8 (FiSt 30 (3): 42)
2000 2 ex. rastade kortvarigt Lövstaslätten 1/9 (FiU 28 (2): 31)
2001 6 ex. rastade Lövstaslätten 19/5, två av dessa stannade i området till 21/5 då de sågs ta höjd och sträcka mot N (FiU 29 (2): 30-31)
2001 2 ex. rastade södra Vendelsjön 19/5 (FiU 29 (2): 30-31)
2001 6 ex. (honor) Vadadalen, Vallentuna 24-25/5 (FiSt 31 (3): 46-47)
2001 35 ex. sträckande Horssten, Värmdö 19/8 (FiSt 31 (3): 46-47)
2001 1 ex. (juv.) rastade på åkrarna S Ledskär 15-22/9 (FiU 29 (2): 30-31)
2001 2 ex. Hjälstaviken 10/10 varav 1 ex. dröjde sig kvar t.o.m. 21/10 (FiU 29 (2): 30-31)
2002 9 ex. rastade på åker S Fladen, Ledskär 26/5, dagen efter var 2 ex. kvar på lokalen (FiU 30 (2):29)
2002 4 ex. (mot N) Solberga, Runmarö 13/8 (FiSt 32 (3): 41)
2003 3 ex. rastade Lövstaslätten 18/5 (FiU 31 (2): 33)
2003 2 ex. rastade Lövstaslätten 23/5 (FiU 31 (2): 33)
2003 7 ex. rastade åkrarna S Ledskär 24/5 (FiU 31 (2): 33)
2003 8 ex. rastade Lövstaslätten 25/5 (FiU 31 (2): 33)
2003 1 ex. rastade Lövstaslätten 2-8/9 (FiU 31 (2): 33)
2004 1 ex. (ad. hane) Snesslinge, Börstil 12/5 (FiU 32 (3): 27)
2004 1 ex. Dumdalsslätten, Hjälsta 13/5 (FiU 32 (3): 27)
2004 15 ex. (max) rastade Lövstaslätten 14-15/5 (FiU 32 (3): 27)
2004 7 ex. rastade V Vendel k:a 31/5 (FiU 32 (3): 27)
2004 1 ex. Angarnsjöängen 19/8 (FiSt 34 (4): 49)
2004 8 ex. (7 ad. + 1 juv.) Lövstaslätten 28/8-1/9 (FiU 32 (3): 27)
2004 4 ex. (3 ad. + 1 juv) Två lador, Fjärdhundraslätten 1-2/9 (FiU 32 (3): 27)


Antal rapporterade fjällpipare fr.o.m. 1960:


Halvmånadsfördelning av observerade fjällpipare i Uppland fr.o.m. 1960 (samma fåglar kan förekomma i flera perioder) :


Kommentarer:
Mars-fyndet vid Åby, Östervåla 1967 är, minst sagt, anmärkningsvärt.

                                                                                                                    Åter...