Rrk (Regionala rapportkommittén)

Svartvingad vadarsvala (Glareola nordmanni) [0, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

2004 1 ex. (ålder osäker) rastade Ledskär 8/8 (FiU 32 (3): 26)


                                                                                                                    Åter...