Rrk (Regionala rapportkommittén)

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) [minst 5, 55]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1700
-talet
  Nämns av Ödman (1792) som ´rarissime´ och sedd en enda gång på Värmdö. (Ödman 1792)
1957 4 ex. Ledskär, Österlövsta 16/5 (VF 18: 170)
1970 1 ex. Broängarna, Bro 24/5 (VF 30: 258)
1971 1 ex. Kallrigafjärden, Forsmark 12/5 (VF 31: 285)
1979 1 ex. mot N Svenska Högarna 26/5 (VF 42: 312)
1987 1 ex. Mönäsviken, Svartlöga 19/5 (FiU 15: 155)
1988 4 ex. mot O Ledskär 21/5 (FiU 16: 146)
1990 3 ex. Fysingen 3/5 (FiSt 20: 125)
1992 4 ex. mot S Bofjärden, Björkö-Arholma 1/5 (FiU 20: 146)
1993 1 ex. tillfälligt rastande i Ledskärsviken 23/5 (FiU 21: 153)
1994 1 ex. Ytterskär, Väddö 14/5 och sannolikt samma individ Bokobbshällarna, Björkö-Arholma 14/5 (FiU 22: 131)
1995 6 ex. rastade Karlholmsviken, Västland någon gång under juni (FiU 28 (2): 31)
1997 1 ex. mot NV Biotestsjön, Forsmark 27/4 (FiU 25 (2): 27)
1998 1 ex. Kogrundet, Hargsviken 10-11/5 (FiU 26 (2): 30)
1999 3 ex. kom insträckande från S och rastade tillfälligt Horsten, Värmdö 16/5 (FiSt 29 (3): 34)
2000 2 ex. (1-2 ex.) Rönnskärs udde 20/4 och trol. samma ex. mot NV Skatudden 21/4 (FiU 28 (2): 31)
2000 2 ex. rastade Ledskär 28/5 (FiU 28 (2): 31)
2001 1 ex. rastade Hjälstaviken 31/5-2/6 (FiU 29 (2): 30)
2002 5 ex. rastade kortvarigt vid Hjälstaviken 25/4 (FiU 30 (2): 29)
2002 2 ex. mot S Skatudden 11/5 (FiU 30 (2): 29)
2003 2 ex. rastade kortvarigt Ledskär 1/5 (FiU 31 (2): 33)
2003 2 ex. rast. Näsbypark, Täby 2/5 (FiSt 33 (3): 40)
2003 1 ex. rast. Råholmen, Stora Värtan 2/5 (FiSt 33 (3): 40)
2003 1 ex. mot N Sennebyhaken, Väddö 4/5 (FiU 31 (2): 33)
2003 1 ex. rast. Djursholms golfbana 8-14/5 (FiSt 33 (3): 40)
2003 2 ex. rast. Roskär, Bocköreservatet 11/5 (FiSt 33 (3): 40)
2003 2 ex. rastade Ledskär 12-15/5 (FiU 31 (2): 33)
2003 1 ex. rastade Korsängens vattenpark, Enköping 21/9 (FiU 31 (2): 33)
2004 2 ex. rastade Ledskär 16/4 och 2/5. Bedöms som samma. (FiU 32 (3): 26)
2004 1 ex. rastade Horssten 6/5 (FiSt 34 (4): 48)

Bilder
                                                                                                                    Åter...