Rrk (Regionala rapportkommittén)

Styltlöpare (Himantopus himantopus) [0, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

2004 1 ex. (trol. 2K) rastade Uppsala Kungsäng 26/4 (FiU 32 (3): 26)


                                                                                                                    Åter...