Rrk (Regionala rapportkommittén)

Kornknarr (Crex crex)

Konstaterade häckningar fr.o.m. 1970:

1984   Häckning konstaterad vid Tierps kyrka (FiU 12: 127)
1989   Häckning konstaterad vid Krusenberg, Alsike (FiU 17: 161)
1994   Bo med 11 ägg påträffades på planterad inäga Bladåker (FiU 22: 129-131)
2001   En ad. med två ungar på ängarna N Lilla Finndalen, Kärven, Faringe 2-3/8 (FiU 28 (2): 29-30)


Antal ropande hanar i Uppland fr.o.m. 1970:


n = 2164

                                                                                                                    Åter...