Rrk (Regionala rapportkommittén)

Dvärgsumphöna (Porzana pusilla) [0, 1]

Samtliga kända fynd:

2003 1 ex. (spelade) Angarnsjöängen 28/6-6/7 (FiSt 33 (3): 67)

Fyndbeskrivning: Word eller PDF

Lätesinspelning (Hans Rudhe ©)

Läs mer om Upplands förstafynd på Angarn-gruppens hemsida.

                                                                                                                    Åter...