Rrk (Regionala rapportkommittén)

Mindre sumphöna (Porzana parva) [33, 37]

Samtliga kända fynd:

1946 1 ex. (hanläte) Hjälstaviken 18/5-29/6 (Bollvik 1947)
1946 1 ex. (hanläte) Brosjön 31/5 (Bollvik 1947)
1948 3 ex. (honläte) Hjälstaviken 30/4-30/6 (1 ex. 30/4-20/6, 1 ex. 11-23/5, 1 ex. 8-30/6) (Lundqvist 1950)
1949 1 ex. (honläte) Hjälstvaiken 11/5-29/6 (Lundqvist 1950)
1950 2 ex. (honläte) Hjälstaviken 10/5-åtminstone 10/6 (2 ex. från 13/5) (Lundberg & Lundqvist 1955)
1950 1 ex. (hanläte) Hjälstaviken bl.a. 10/6 (Lundberg & Lundqvist 1955)
1950 1 ex. (hanläte) Vallentunasjön 18-27/5 (Bollvik 1950)
1951 2 ex. (honläte) Hjälstaviken bl.a. 2-3/6 (Lundberg & Lundqvist 1955)
1952 1 ex. (honläte) Ekebysjön, Djusholm 16-17/4 (Lundberg & Lundqvist 1955)
1952 2 ex. (honläte) Hjälstaviken 10/5-8/6 (2 ex. från 1/6) (Lundberg & Lundqvist 1955)
1952 1 ex. (honläte) Grystaviken, Veckholm 7/6 (Lundberg & Lundqvist 1955)
1953 1 ex. (hanläte) Hjälstaviken 14-24/5 (Lundevall 1953)
1953 1 ex. (honläte) Hjälstaviken 23-26/6 (Lundberg & Lundqvist 1955)
1954 1 ex. (honläte) Hjälstaviken 15-27/5 (Lundberg & Lundqvist 1955)
1954 1 ex. (hanläte) Grystaviken 27-29/5 (Lundberg & Lundqvist 1955)
1954 1 ex. (hanläte) Garnsviken 18/5-23/6 (Lundberg & Lundqvist 1955)
1957 2 ex. Hjälstaviken 6-7/7 samt 1 ex. 21/7 (VF 19: 342)
1959 1 ex. Hjälstaviken 24/5 (VF 29: 244)
1959 1 ex. Övre Föret 11-20/6 (VF 27: 85)
1962 1 ex. Sigtuna 20/5 (Rrk Stockholm)
1963 1 ex. Hjälstaviken 23/5-6/6 (VF 29: 244)
1966 1 ex. Syningen, norr Rimbo 20-21/5 (VF 30: 262)
1966 1 ex. (hanläte) Hjälstaviken 4-19/6 (VF 29: 244)
1966 1 ex. (honläte) Lårstaviken 24/6. Utseende intermediärt mellan hane & hona. (VF 29: 244)
1967 1 ex. (honläte) Dalbyviken i början av juni (VF 29: 244)
1968 1 ex. (honläte) Dalbyviken 28/5-mitten av juni. Utseende intermediärt mellan hane & hona. (VF 29: 244)
1968 1 ex. Hjälstaviken 29/5-13/6 (VF 29: 244)
1971 1 ex. (honläte) Hjälstaviken 15/5 & 2-3/6 (VF 31: 285)
1971 1 ex. (både han- och honläte) Dalbyviken 28/5-24/6 (VF 31: 285)
1972 1 ex. (hanläte) Alasjön, Garnsviken 4-10/6 (VF 32: 160)
1973 1 ex. (hanläte) Angarn 14-17/6 (VF 33: 177)
1973 1 ex. (hanläte) Hjälstaviken 31/5-8/6 (VF 33: 182)
1973 1 ex. (hanläte) Brosjön 7-18/6 (VF 33: 182)
1973 1 ex. (honläte) Vendelån, Lena k:a 22/6 (VF 33: 182)
1974 1 ex. (hanläte) Hjälstaviken 16/5-25/6 (VF 34: 182)
1974 1 ex. hörs överflygande Krusenberg, Alsike 18/5 (FiU 3: 33)
1974 1 ex. (hanläte) inre delen Lårstaviken 19/5 och 9-11/6 (FiU 3: 33 och VF 34: 182)
1974 1 ex. (hanläte) Garnsviken 2-26/6 (VF 34: 182)
1975 1 ex. hörd Kyrkviken, Alsike 17/5 (VF 35: 318)
1976 1 ex. (honläte) Filmsjön, Dannemora 23/6 (VF 36: 272)
1977 1 ex. (hane) rastade Övre Föret 24-28/4 (VF 37: 347)
1977 1 ex. (hanläte) Brosjön 31/5-2/6 (VF 37: 347)
1977 1 ex. (hanläte) Kärven, Knutby 3/6 (VF 37: 347)
1977 1 ex. (hanläte) Långsjön, Björklinge 13/6 (VF 37: 347)
1977 1 ex. (hanläte) Norr-Giningen, Hallstavik 18/6 (VF 37: 347)
1978 1 ex. hörd Långsjön, Björklinge 30/5-mitten av juni (VF 38: 258)
1978 1 ex. (honläte) inre Lårstaviken 1-2/6 (VF 38: 258)
1978 1 ex. (hanläte) Vendelsjön 9-10/6 (VF 38: 258)
1978 1 ex. (hanläte) Menhammarsviken, Ekerö 15/6 (VF 39: 311)
1979 1 ex. hörd Filmsjön, Dannemora 11/5 (VF 39: 297)
1979 1 ex. (både han- och honläte) Sunnerstaviken, Uppsala 10/6 (VF 39: 297)
1979 1 ex. (hanläte) Brunnsholm, Enköpings-Näs 9/7 (VF 39: 297)
1979 1 ex. (honfärgad) sågs Övre Föret 11/9 (VF 39: 297)
1980 1 ex. (honläte) Övre Föret 11/6 (VF 43: 488)
1982 1 ex. (hanläte) grusgrop väster Tillsmaren, Rådmansö 17-24/6 (FiU 10: 102)
1983 1 ex. (honläte) Vansjön, Morgongåva 11/6 (VF 44: 421)
1984 1 ex. (hanläte) Sörsjön, Tämnaren 4-22/6 (VF 44: 402)
1989 1 ex. (hanläte) Tegelsmora kyrksjö 14/5-22/6 (FiU 17: 161)
1990 1 ex. (hanläte) Sörsjön, Tämnaren 24/5 (VF 50 (6-7): 41)
1991 1 ex. (både han- och honläte) Viksjön, Upplands-Tuna 11-18/6 (VF 51 (7-8): 44)
1993 1 ex. (hanläte) Filmsjön, Film 1-13/6 (FiU 21: 151)
1996 1 ex. (hanläte) revirhävdade Dalbyviken 3-22/7 (FiU 24 (2): 23)
1997 1 ex. (hanläte) revirhävdade Kyrkviken, Alsike 22/5 (FiU 25 (2): 25)
2001 1 ex. (hanläte) spelade i Själsjön, Hållnäs 28/4-1/5 (FiU 29 (2): 28)


Antal publicerade ex. fr.o.m. 1946:


Antal hörda och observerade mindre sumphöns fördelade på 10(11)-dagarsperioder (vissa individer förekommer i flera perioder):


                                                                                                                    Åter...