Rrk (Regionala rapportkommittén)

Dalripa (Lagopus lagopus) [1, minst 2]

Förteckning över kända fynd:

1919 1 ex. sköts vid Vällnora, Knutby i september (Fauna och Flora 15: 142)
1970 2 ex. (minst) Tisjön, Nora 22/3 och minst 1 ex. en vecka senare (VF 31: 285)


Kommentar:
Riporna i Tinäsområdet, Nora, härstammade troligtvis från fåglar som utplanterats i Garpenberg, cirka 2,5 mil fågelvägen åt nordväst (Holmstedt 1979).

                                                                                                                    Åter...