Rrk (Regionala rapportkommittén)

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Minimiantal observerade pilgrimsfalkar i Uppland fr.o.m. 1970:


Tot: 886 ex.

                                                                                                                    Åter...