Rrk (Regionala rapportkommittén)

Aftonfalk (Falco vespertinus) [minst 30, 111]

Förteckning över kända fynd före 1970:

1860 1 ex. (juv. hona) Gamla Uppsala 24/9 (Zoologiska museet, Uppsala universitet)
1883 1 ex. Uppsala 25/8 (VfN s. 550)
1901 1 ex. (juv. hona) Bälinge 9/9 (Zoologiska museet, Uppsala universitet)
1905 1 ex. (hane) Börje, hela sommaren (VfN s. 550)
1907 1 ex. (hane) nedlades Dannemora 17/6 (Kolthoff 1907)
1908 1 ex. Lindormsnäs gård, Bro socken, Kristi himmelfärdsdag (Svenska Jägareförbundets Tidskrift 46: 196)
1909 1 ex. (hona) Edebo 5/6 (VfN s. 550)
1913 2 ex. (1 par varav honan sköts) Uppsala 4/5 (Fauna och flora 8: 140, VfN s. 550)
före 1919 3 ex. (minst) "Jag har av denna art observerat hane och hona i sällskap ett år uppehålla sig, så godt som hela maj månad, på slätten norr om Vaksala och dessutom iakttagit enstaka ex. i trakten af Dalby sydväst om Uppsala" (Falk 1919)
före 1919 1 ex. (sköts) utanför Uppsala i Vaksalatrakten i maj månad (Falk 1919b)
1939 1 ex. (hona) Kungsängen, Uppsala, juni (Fauna och flora 36: 93)
1939 1 ex. Angarnsjöängen 28/5 (Fauna och flora 48: 173)
1940 1 ex. (hona) Örkulla, Rasbokil 22/5 (Fauna och flora 36: 189-190)
1953 1 ex. (hane) Vadets gård, Järvafältet, april (Förteckning över Järvafältets Fåglar, första uppl.)
1956 1 ex. Påträffad vid Hjälstaviken (Sveriges Natur, Årsbok 48: 166 (1957))
1957 1 ex. Råstasjön, Järvafältet 1/6 (Förteckning över Järvafältets Fåglar, första uppl.)
1959 2 ex. 1 ex. Hägernäs, Stora Värtan 18/5 samt 2 ex. samma lokal 24/5 (VF 20: 339)
1959 1 ex. (hane) Skytteholm, Ekerö 23/5 (VF 19: 162)
1959 3 ex. (2 hanar + 1 2K) Garnsviken 24-31/5 (VF 19: 163)
1961 1 ex. (ad. hane) Kilsgärde, Storvreta 31/5 (Allan Lundin, i brev)
1964 2 ex. (2 honf.) Hosjön 4/6 (opublicerat)
1969 1 ex. (hane) Ledskär 24/5 (VF 29: 244)
1969 1 ex. (hane) Hjälstaviken 25/5 (VF 29: 244)


Årsfördelning (antal ex.) fr.o.m. 1970:


Månadsfördelning fr.o.m. 1970 (vid längre tidsperiod förs fyndet till upptäcktsdatum)
:


                                                                                                                    Åter...