Rrk (Regionala rapportkommittén)

Större skrikörn (Aquila clanga) [6, 10]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1921 1 ex. skjuten på Skirhults mark i Österåker, årstid okänd (Fauna och Flora 47: 194)*
1950 1 ex. (ungfågel) Hjälstaviken 3/9 (Fauna och Flora 45: 258)*
1961 1 ex. Hjälstaviken 5/11 (Håkan Delin i opubl. appendix hos Sylvén 1975)*
1962 1 ex. (juv.) Fågelsundet, Hållnäs 18/11 (VF 23: 422)*
1965 1 ex. Kungsängen, Upplands-Bro 21/11 (VF 29: 42)* Förd till clanga p.g.a. datum i enlighet med Sylvén (1975).
1967 1 ex. (juv) fastnade i hökfälla Nyborg, Håtuna i sept. Ringmärktes och släpptes i Uppsala (VF 29: 243; foto i FiU 16: 142)
1970 1 ex. (juv.) Arnöhuvud, Skokloster 6/12 (VF 30: 262)
1976 1 ex. (ad.) mot SV Hjälstaviken 15/5 (VF 37: 75)
1978 1 ex. (subad.) Väddö kyrka 1/5 (VF 39: 38; Roskarlen 4: 15-17)
1979 1 ex. Vendelsjön 3/6 (VF 40: 60)
1981 1 ex. (subad.) Skatudden, Väddö 25/4 (VF 41: 396)
1982 1 ex. (subad.) Angarnsjöängen 4-18/8 (VF 42: 398)
1983 1 ex. (ad.) Brosjön, N Norrtälje 3/5 (VF 43: 540)
1985 1 ex. Angarn 9/7-18/8 (VF 46: 315) Med största sannolikhet samma individ observerades vid Falsterbo 13/10 (Sjölund 1986)
1987 1 ex. Angarnsjöängen 13/8 (VF 48: 452)
1997 1 ex. (ad.) passerade långsamt mot S ca 1 km O Ledskärsviken, Österlövsta 19/9 (FiU 25 (2): 23)


Kommentarer:
Större och mindre skrikörnen är svårbestämda i fält och en del skrikörnar blir därför obestämda. Även stäppörnar och kejsarörnar är i vissa dräkter ganska skrikörnslika. Rapporterade äldre fynd av skrikörnar utan närmare dräktbeskrivning bör därför betraktas kritiskt.

Följande fynd av obestämda skrikörnar finns publicerade från Uppland:

1959 1 ex. Ledskär, Österlövsta 7/5 (Fauna och Flora 59: 246)*
1961 1 ex. (ungfågel) Lövstafjärden på Uppsalaslätten 10/8 (VF 23: 422)*
1966 1 ex. (ungfågel) Hosjön, Knutby senare hälften av aug. (VF 27: 85)*
1966 1 ex. (ad.) Övre Föret, Uppsala 30/8 (VF 27: 85)*
1969 1 ex. (ad.) Hammarby, Upplands-Väsby 26/4 (VF 30: 257)*
1985 1 ex. Sälja, Hedesundafjärden 28/4 (Holmstedt 1986)*


                                                                                                                    Åter...