Rrk (Regionala rapportkommittén)

Mindre skrikörn (Aquila pomarina) [0, 8]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1976 1 ex. Gregersboda, 20 km S Norrtälje 15/5 (VF 37: 75)
1980 1 ex. (subad.) funnen bildödad vid Hökhuvud omkring 15/9 (VF 45: 69)
1981 1 ex. mot S förbi Svenska Högarna 1/10 (VF 41: 396)
1989 1 ex. (ad.) mot S förbi Bondkroken, Häggeby 15/8 (VF 49: 469)
1998 1 ex. (ad./subad.) passerad över Hjälstaviken på väg mot SV 12/9 (FiU 26 (2): 27)
1999 1 ex. (subad.) mot S Hjälstaviken 8/5 (FiU 27 (2): 27)
1999 1 ex. (subad./ad.) Flemingsberg, Estuna 20/7 och sannolikt samma ex. (äldre fågel) mot V över Säbysjön på Järvafältet 30/7 (FiU 27 (2): 27 och FiSt 29 (3): 28)
2003 1 ex. Hjälstaviken 16/8 (FiU 31 (2): 29)


                                                                                                                    Åter...