Rrk (Regionala rapportkommittén)

Stäpphök (Circus macrourus) [12, 18]

Förteckning över samtliga kända fynd:

 
 
1873 1 ex. (ad. hane) skjuten på Djurgården 15/5 (Lönnberg 1924a; Zoologiska museet, Uppsala universitet, nr 715) Sjätte fyndet i Sverige
1914 1 ex. (2K hona) sköts Österbybruk sept. (Anon. 1918; Delje et al. 1953; NRM nr 2212. Avbildad i Svensson 1971 och avfotograferad i Fauna & flora 19:27)
1924 1 ex. ung hane Klivinge, Rasbokil 6/5 (Zoologiska museet, Uppsala universitet, nr 719b; Kolthoff 1939)
1927 1 ex. (ad. hona) Kallön, Bälinge 7/5 (Zoologiska museet, Uppsala universitet, nr 719c; Kolthoff 1939) Fågeln hade fortplantat sig samma vår!
1927 1 ex. (2K) Gimo i maj (Kolthoff 1939. NRM 2613)
1933 1 ex. (ad. hona) Björklinge 18/5 (Zoologiska museet, Uppsala universitet, nr 719d; Kolthoff 1939)
1934 1 ex. (ad. hona) Funbo socken 10/5 (Zoologiska museet, Uppsala universitet, nr 719e; Kolthoff 1939)
1952 1 ex. (ad. hona) Vendel 17/4 (NRM nr 3036; fågeln avbildad i Svensson 1971)
1952 1 ex. (hane) Djurgården, Stockholm 6/5 (VfN s. 2192-93)*
1952 1 ex. (hane) Kungsängen, Uppsala 6-7/5 (VfN s. 2192-93)*
1953 1 ex. (hane) fiskdammarna, Dannemora 10/5 och S Dannemorasjön 21/6 (Delje et al. 1953)*
1954 1 ex. Salsta, Vattholma, månad ? (Lundberg 1955)*
1977 1 ex. (honf. 2K) Hjälstaviken 7-11/5 (VF 38: 41)
1978 1 ex. (ad. hane) Skatudden, Väddö 1/10 (VF 39: 37)
1982 1 ex. (ad. hane) Ekvik, Dannemorasjön 3/5 (VF 42: 397)
1989 1 ex. (ad. hane) Vendelsjön 16/4 (VF 49: 469)
1991 1 ex. (ad. hane) Sjöbo, Tämnaren 19/5 (FiU 19: 189)
1991 1 ex. (ad. hona) Skärfälten, Uppsala-Näs 20/5 (FiU 19: 189)
1997 1 ex. (2K) Snöskär, Karlholmsviken 11/5 och trol. samma ex. Fladen, Ledskär dagen efter (grundat bl.a. på lucka i ena vingen) (FiU 26 (2): 25)
1998 1 ex. (ad. hane) passerade över väg 55 strax N Litslena k:a 11/4, fågeln sågs senare samma dag även vid Övre Tuna, Giresta (FiU 26 (2): 25)
2000 1 ex. (2K hane) Klosterbacken, Angarnsjöängen morgonen 14/5, fågeln sträckte sedan mot NNV (FiSt 30 (3): 32)
2001 1 ex. (juv.) Övre Föret 11/9 (FiU 29 (2): 25)
2003 1 ex. (ad. hane) rastade södra Vendelsjön 17-18/5 (FiU 31 (2): 28)
2003 1 ex. (2K+ hona) Tjälingeslätten, Skogs-Tibble 14/9 (FiU 31 (2): 28)
2004 1 ex. (2K hane) Ledskär 5-7/5 (FiU 32 (3): 22)
2004 1 ex. (3K hane) S Norrby k:a 9-11/9 (FiU 32 (3): 22)
2004 1 ex. (1K hane) Grillbyslätten, Villberga 10-11/9 (FiU 32 (3): 22)
2004 1 ex. (1K) Angarnsjöängen 28/9 (FiSt 34 (4): 43-44)
2004 1 ex. (2K+ hona) Fjärdhundraslätten 30/9 (FiU 32 (3): 22)
2004 1 ex. (1K) södra Vendelsjön 4-5/11 (FiU 32 (3): 22)


Kommentarer:
Framförallt honfärgade ängs- och stäpphökar är ofta mycket svåra av åtskilja i fält (se bl.a. Svensson, 1971).
För nedan uppräknade, äldre fynd saknas tillräckligt detaljerad beskrivning, beläggex, foton etc. som medger publicering i "officiella" statistiken ovan:
Ett ex. (2K)
sköts Tunsveden, 5 km NV Gimo bruk början av maj (Anon. 1933; Delje et al. 1953)
Ett ex. (2K) Vattholma maj 1924 (
Kolthoff 1939)
Ett ex. (ung hona) Österbybruk i sept 1934 (Kolthoff 1939)
Två ex. (hane + hona) iakttogs i Rasbo i maj och juni 1944 under omständigheter som indikerade häckning
(Kjell Kolthoff gm. Lundevall 1954)
Ett ex. (hane) sågs vid åtta tillfällen i juni 1964 vid Finnsjön-Vikasjön-Filsartrusket, Floran
(Allan Lundin, i brev)

Beskrivningen av en ung hane Åkers ängar, Tunafjärden, sydöstra Uppland 22/7 1942 (Fauna och Flora 37: 276) utesluter ej förväxling med ängshök.

Ett ex. (ad. hane) Odensala k:a 22/4 1994 (Upplands Fåglar) är ännu inte behandlad av Rk.

                                                                                                                    Åter...