Rrk (Regionala rapportkommittén)

Ormörn (Circaetus gallicus) [0, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

2002 1 ex. Ledskär 28/6 (FiU 30 (2): 24)


                                                                                                                    Åter...