Rrk (Regionala rapportkommittén)

Röd glada (Milvus milvus) [?, 133]

Förteckning över kända fynd fr.o.m.1970:

1974 1 ex. Tedarön, Hjulstafjärden 17/4 (VF 34: 181)
1974/75 1 ex. flög in i Uppland från Västmanland vid Sagaån 31/12 och trol. samma individ Täby 4/1 (FiU 3: 32 och VF 35: 316)
1976 1 ex. mot N Klacknäset, Ingarö 11/4 och trol. samma ex. Angarn samma datum (VF 36: 270)
1976 1 ex. Vaksala, Uppsala 7/6 (VF 36: 270)
1976 1 ex. Gröndal, Bogesundslandet 22/8 och 28/8 (VF 36: 270)
1977 1 ex. Hjälsta - Holm 11/12 (VF 37: 345)
1978 1 ex. mot V Ingarö 12/9 (VF 38: 256)
1978/79 1 ex. Frötuna, Rasbo, dec. till febr. 1979 (VF 38: 256)
1980 1 ex. Kallerö, Forsmark 2/5 (VF 40: 472)
1980 1 ex. Hjälstaviken 14/5 (VF 40: 472)
1981 1 ex. Ekerön, Mälaren 3/6 (VF 41: 374)
1982 1 ex. Uppsala 13/4 (VF 42: 308)
1982 1 ex. Finsta, Skederid 1/5 (VF 42: 308)
1982 1 ex. Fredrikslund, Uppsala 2/6 (VF 42: 308)
1983 1 ex. Viksta 11/4 och trol. samma ex. f.d. Vissjön, Läby 10/6 (VF 43: 468)
1984 1 ex. mot N Hjälstaviken och trol. samma ex. mot NO Övre Föret, Uppsala samma datum (VF 44: 400)
1985 1 ex. mot NO Hjälstaviken 24/4 (VF 45: 390)
1986 1 ex. Stensta, N Edsbro 28-30/3 (VF 46: 387)
1986 1 ex. (ad.) St. Söderby, Lagga 5/4 (VF 46: 387)
1986 1 ex. mot N Örskär, Gräsö 3/5 (VF 46: 387)
1986 1 ex. mot O Gottsunda, Uppsala 10/5 (VF 46: 387)
1986 1 ex. Högbytorpstippen 10/5 (VF 46: 387)
1986 1 ex. (ad.) Filmsjön, Film 19/5 (VF 46: 388)
1986 1 ex. (juv.) mot NO Vendelsjön, Vendel 24/8 (VF 46: 388)
1987 1 ex. (ad.) Hågadalen, Uppsala 16/5 (VF 47: 389)
1987 1 ex. Untra, Söderfors 12/6 (VF 47: 389)
1987 1 ex. N Enköping 17/6 (VF 47: 389)
1988 1 ex. Hemmesta, Värmdö 15/4 (VF 48: 392)
1988 1 ex. (ad.) Bälsundaviken, Hjälsta 29/7 (VF 48: 392)
1989 5 ex. 1 par häckade framgångsrikt och fick ut tre flygga ungar i Harbo sn (VF 49: 401)
1989 1 ex. mot N Krusenberg, Alsike 25/4 (VF 49: 401)
1989 1 ex. Vada, Angarn 28/4 (VF 49: 401)
1989 1 ex. Hägerneholm, Täby 2/5 (VF 49: 401)
1989 1 ex. Söderby-Karl k:a 25/6 (VF 49: 401)
1990 2 ex. 1 ex. Harbo 17/3-2/6. Tillfälligt observerades 2 ex. 8/4 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. mot NO Ledskär 27/3 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. Laduviken, Djurgården 6/4 (FiSt 20: 122)
1990 1 ex. mot NO Hässelby, Börje 9/5 och trol. samma ex. Grystaviken, Veckholm samma datum (FiU 18: 218)
1990 1 ex. mot NO Hosjön, Knutby 15/5 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. Ledskär 17/5 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. mot NV Kyrkviken, Alsike 3/6 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. Sätuna gård, Björklinge 14/7 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. Haga, Enköping 20/8 (FiU 18: 218)
1991 1 ex. Ådalen, Vallentuna 29/3 (FiSt 21: 97)
1991 1 ex. mot NV Nyby, Stavby 29/3 (FiU 19: 188)
1991 2 ex. Vendelsjön 1 ex. vid många tillfällen 29/3-19/5, dock 2 ex. 13/4 trol. samma ex. Viksta 13-14/4 (FiU 19: 188)
1991 1 ex. Harbo vid många tillfällen 1/4-6/6 (FiU 19: 188)
1991 1 ex. Sparrsätra k:a 10/5 (FiU 19: 188)
1991 1 ex. Björklinge 18/5 (FiU 19: 188)
1991 1 ex. Ullbolsta, Jumkil 12/6 (FiU 19: 188)
1991 1 ex. Myra, Dannemora k:a 19/6 (FiU 19: 188)
1991 1 ex. Ullnasjön, Vallentuna 11/7 (FiSt 21: 97)
1991 1 ex. Sätrasjön, Uppsala-Näs 14/7 (FiU 19: 188)
1991 2 ex. Vårdsätraviken, Uppsala 1/8 (FiU 19: 188)
1992 1 ex. i området runt Tämnaren 17/4-14/5 (FiU 20: 142)
1992 1 ex. mot SO Årsta, Uppsala 17/5 (FiU 20: 142)
1992 1 ex. (ad.) Hågadalen, Eriksberg, Uppsala 25/7 (FiU 20: 142)
1992 1 ex. Väddö 1/8 och trol. samma ex. Bofjärden, Björkö-Arholma 2/8 (FiU 20: 142)
1992 2 ex. (1 ad. + 1 juv.) Sätrasjön, Uppsala-Näs 23/8 (FiU 20: 142)
1993 1 ex. observerad vid åtminstone fyra tillfällen vid Harbo och sjön Tämnaren 12/4-26/5 (FiU 21: 149)
1993 1 ex. (ad.) f.d. Ekebysjö, Vänge 15/6 (FiU 21: 149)
1993 1 ex. Angarnsjöängen 16/7 (FiSt 24, nr 1)
1993 1 ex. Övre Föret, Uppsala 14/8 (FiU 21: 149)
1994 2 ex. Hässelby, Harbo 28/3. Därefter gjordes åtta fynd av enstaka individer i området Harbo-Östervåla 2/4-1/5 och slutligen sågs 1 ex. Vida, Harbo 25/6 (FiU 22: 126)
1994 1 ex. mot N Övre Föret 16/4 (FiU 22: 126)
1994 1 ex. mot S ca 500 m N om Ekebysjön, Brunna 12/5 och trol. samma ex. Sätrasjön, Uppsala-Näs 14/5 och 23/5 (FiU 22: 126)
1994 1 ex. S Ullfors, SV Tierps kyrka 24/6 (FiU 22: 126)
1995 1 ex. Edssjön 24/2 och trol. samma individ vid Skanskas huvudkontor i Upplands-Väsby 26/2 (FiSt 25: 226)
1995 1 ex. observerad vid fyra tillfällen i Östervålatrakten 25/3-26/5 (FiU 23 (3): 25)
1995 1 ex. mot N Angarnsjöängen 30/4 (FiSt 25: 226)
1995 1 ex. vid viltvatten NO Sundsta, Husby-Sjuhundra 6/5-26/5 och trol. samma ex. mot NO norr om Norasjön, Söderby-Karl 17/5 (FiU 23 (3): 25)
1995 1 ex. mot S 2 km V Hässelby, Börje 17/5 (FiU 23 (3): 25)
1995 1 ex. (möjligen 2 ex.) sågs vid 11 tillfällen vid främst Farsta slott och Lemshaga 24/6-16/7 (FiSt 25: 226)
1995 1 ex. Angarnsjöängen 8/7 (FiSt 25: 226)
1995 1 ex. mot V förbi Gräddö, Rådmansö 1/8 (FiU 23 (3): 25)
1995 1 ex. Risinge, Hökhuvud 10/9 (FiU 23 (3): 25)
1996 4 ex. Ett par häckade framgångsrikt och fick två flygga ungar, Östervåla socken. Sista obsen i området (vid Harbo) gjordes 7/10 (FiU 24 (2): 19)
1996 1 ex. mot S Hjälstaviken 2/6 (FiU 24 (2): 19)
1997 3 ex. Ett par häckade framgångsrikt och fick en flygg unge, Östervåla socken. (FiU 25 (2): 21)
1997 1 ex. Svista, Ärentuna 27/3 (FiU 25 (2): 21)
1997 1 ex. 2 km N Arlandaavfarten från E4:an 21/4  
1997 1 ex. Vendelsjön 27/4 (FiU 25 (2): 21)
1997 1 ex. mot NO Uppsala reningsverk 14/8 (FiU 25 (2): 21)
1997 1 ex. mot S Väsby, Vänge 10/9 (FiU 25 (2): 21)
1997 2 ex. Rörken, Rasbo i slutet av juli enl. uppgift från artikel i UNT. Artikeln kan tydas som att det var frågan om en mattiggande ungfågel och en adult. (FiU 25 (2): 21)
1998 2 ex. Ett par häckade på samma plats som 1996 och 1997, Östervåla socken 10/4-1/8. Boet blåste dock ned och en död, halvvuxen unge hittades. (FiU 26 (2): 24)
1998 1 ex. Rasbokil 7/5 och trol. samma individ mot NV Säby, Lagga 9/5 (FiU 26 (2): 24)
1998 1 ex. mot O norr om Hjälstaviken 17/5 (FiU 26 (2): 24)
1998 1 ex. längs Rotebrovägen mellan Stäket och Rotebro 12/7 (FiSt 28 (3): 30)
1999 2 ex. Ett par sågs på våren vid senaste årens boplats i Östervåla socken, dock ingen konstaterad häckning. Många obsar fram till 26/5. (FiU 27 (2): 24)
1999 1 ex. Hemmesta sjöäng, Värmdö 23/5 och trol. samma ex. Ingaröbron, Värmdö 29/5 (FiSt 29 (3): 25)
1999 1 ex. mot S Säby, Lagga 20/6 (FiU 27 (2): 24)
1999 1 ex. Edsjön, Upplands-Väsby 31/7 (FiSt 29 (3): 25)
2000 2 ex. Gladparet åter på plats vid de senaste årens boplats i Östervåla socken 1/3-15/6. Trol. blev de bortjagade av korpar - ingen häckning. Sista rapporten från området gjordes vid Harbo 12/7. (FiU 28 (2): 25)
2000 1 ex. mot N Broby, Söderby-Karl 6/4 och trol. samma ex. Fladen, Ledskärsviken 7/4 (FiU 28 (2): 25)
2000 1 ex. jagande vid Buddbo, Ärentuna 22/5 (FiU 28 (2): 25)
2001 2 ex. Paret i Östervålatrakten återvände ytterligare ett år och sågs i området från mars till slutet av juli. Ingenting tydde på häckning och fåglarna sågs mer sporadiskt än tidigare år. (FiU 29 (2): 24)
2001 1 ex. mot S förbi Hjälstaviken och vidare mot Litslena 3/5 och trol. samma ex. mot NO förbi Hjälstaviken 5/5 och trol. samma ex. mot N Östuna k:a 6/5 (FiU 29 (2): 24)
2001 1 ex. mot N strax O Ekasjön, Estuna 13/6 (FiU 29 (2): 24)
2001 1 ex. Fyrisån vid F16, N Uppsala 6/7 (FiU 29 (2): 24)
2001 1 ex. Möja, Värmdö 17/7 (FiSt 31 (3): 38)
2002 1 ex. (ad.) Gräsbo, Östervåla 6/4 (FiU 30 (2): 24)
2002 1 ex. Kättsta, Ärentuna 18/5 (FiU 30 (2): 24)
2002 1 ex. Sebende, Söderby-Karl 9/6 (FiU 30 (2): 24)
2002 1 ex. (ad.) Östra Ryds k:a, Österåker 19/6 (FiSt 32 (3): 34)
2003 1 ex. N Oxhagens NR, Skyttorp 24/4 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. str. N Svartsjöviken 26/4 (FiSt 33 (3): 34)
2003 1 ex. Skarphärad, ca 5 km V Gimo 10/5 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Ängsö Nationalpark, Länna 27/5 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Bälinge 13-15/8 (FiU 31 (2): 26)
2003 2 ex. (1 ad. + 1 juv.) slätten mln Månkarbo - Gryttjom 21/8-7/9 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Svartsjön, Sigtuna k:n 21/8 (FiSt 33 (3): 34)
2003 1 ex. str. Svartsjöviken 16/9 (FiSt 33 (3): 34)
2003 1 ex. Svartsjön, Sigtuna k:n 24/9 (FiSt 33 (3): 34)
2004 1 ex. Hjälmunge 5/6 (FiU 32 (3): 21)
2004 1 ex. Angarnsjöängen 22/8 (FiSt 34 (4): 42)


Antal ex. fr.o.m. 1970
:


Månadsfördelning av rapporterade röda glador i Uppland fr.o.m. 1970 (vissa individer uppträder i flera månader och häckningarna inkl. avkomma är medräknade):


Kommentarer:
1992-94 var det flera obsar vid Sätrasjön, Ekebysjön, bl.a. juv 1992. Var där ett etablerat par månne?
2003-fynden i Upplands RO bedöms, mycket försiktigt, som minst tre olika ex.

 

                                                                                                                    Åter...