Rrk (Regionala rapportkommittén)

Praktejder (Somateria spectabilis) [?, minst 94]

Antal observerade ex. fr.o.m. 1970 (2 ex. observerad i två år över årsslutet):


Månadsfördelning fr.o.m. 1970 (vissa rastande ind. förekommer i flera månader)
:


Kommentarer
:
Under perioden 1970-2004 observerades minst 94 exemplar, varav >82 hanar, de flesta (drygt 80 %) adulta. Med undantag av 6 ex. i Söderarms skärgård vårvintern 1991 har samtliga praktejdrar uppträtt ensamma.

                                                                                                                    Åter...