Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rödhuvad dykand (Netta rufina) [1, 4]

Samtliga kända fynd:

1937 1 ex. sköts vid Norrsunda, Runmarö 20/12 (Lönnberg, 1938) Första fyndet för Sverige.*
1972 1 ex. (hane) Säbysjön, Järvafältet 27/9 - 14/10 (VF 32: 155)
1973 1 ex. (hane) Säbysjön 21/8 - ca 15/10 (VF 33: 177)
1974 1 ex. (hane) Säbysjön 21/9 - 14/10 (VF 34: 179). Med stor sannolikhet samma exemplar 1972-1974.
1992 1 ex. (hane i eklipsdräkt) Norrtälje hamn och inre Norrtäljeviken 1-11/10 (FiU 20: 138)
1992 1 ex. (hane) (trol. samma individ) vid Tjockö, Rådmansö 2/10 (FiU 20: 138)
1992 1 ex. (hane i eklipsdräkt) (trol. samma individ som vid Norrtälje) uppehöll sig i Översjön och Säbysjön, Järfälla 17-30/10 (FiSt 22: 98)
1993 1 ex. (hane) Ravalen, Järvafältet 1-9/5, därefter i Säbysjön t.o.m. 23/5 (FiSt 24, nr. 1)
1994 1 ex. (ad. hane) Säbysjön, Järvafältet 12/5 (FiSt 25 (1): 58). Med stor säkerhet samma exemplar 1992-1994.
1998 1 ex. (honf.) rastade Ledskärsviken 14/10 (FiU 26 (2): 20)
1999 1 ex. (hona) Hjälstaviken 19/5 (FiU 27 (2): 19)


Kommentarer:
Fynden 1972-1974 resp. 1992-1994 räknas som samma fågel.

                                                                                                                    Åter...