Rrk (Regionala rapportkommittén)

[Kapand] (Anas capensis) [0, 1]

Samtliga kända fynd:

1994 1 ex. (hane) Hjälstaviken 17/8-1/9 (FiU 22: 124)


Kommentarer:
Med största säkerhet förrymd ur fångenskap - arten häckar över stora delar av södra och östra Afrika, i norr till Etiopien och Sudan.

                                                                                                                    Åter...