Rrk (Regionala rapportkommittén)

Amerikansk kricka (Anas carolinensis) [0, 10]

Samtliga kända fynd:

1988 1 ex. Angarnsjöängen, Angarn 23/4 (VF 48: 451)
1991 1 ex. Hjälstaviken 6-24/4 1991 (FiU 19: 183)
1993 1 ex. (hane) Hjälstaviken 27/3-12/4 (FiU 21: 146)
1996 1 ex. (ad. hane) Angarnsjöängen 20-21/4 och trol. samma 26-27/4 (FiSt 27 (1): 47)
1996 1 ex. (hane) Karlholmsviken, Västland 28/4 och sedan Ledskärsviken 7-8/5 (FiU 24 (2): 15)
1999 1 ex. (hane) Dyarna, Enköpingsån 23-26/4 (FiU 27 (2): 18)
1999 1 ex. (hane) vid Säby strandäng, Säbysjön 2/5 och trol. samma Angarnsjöängen, Vallentuna 3-7/5 (FiSt 29 (3): 19)
2001 1 ex. (ad. hane) Säbysjön 30/4 (FiSt 31 (3): 32-33)
2003 1 ex. (hane) rastade Säbysjön, norra Järvafältet 14/4 (FiSt 33 (3): 24)
2004 1 ex. (hane) rastade Hjälstaviken 5-6/5 (FiU 32 (3): 14)


Kommentarer:
En förmodad hybrid mellan kricka och gulkindad kricka (Anas formosa) observerades vid Angarnsjöängen 3/5 1988 (FiU 16: 81).

                                                                                                                    Åter...