Rrk (Regionala rapportkommittén)

Amerikansk bläsand (Anas americana) [0, 2]

Samtliga kända fynd:

1994 1 ex. (ad. hane) rastade i norra delen av Fysingen, Norrsunda 5/6 (FiSt 25: 56-57)
2000 1 ex. (ad. hane) Ledskärsviken, Österlövsta 24-30/6 (FiU 28 (2): 20)


                                                                                                                    Åter...