Rrk (Regionala rapportkommittén)

[Mandarinand] (Aix galericulata) [0, 35]

Samtliga kända fynd:

1974 1 ex. (hane) Fyrisån, centrala Uppsala 2/8-18/9 (Lrk Uppland arkiv)
1975 1 ex. (hona) Karlbergskanalen, Stockholm, vår och höst (FiSt 6: 11)
1979 2 ex. (hanar) andra halvan av april Svartnö, Länna (Lrk Uppland arkiv)
1982-87 1 ex. (hane) var på 1980-talet, främst under vinterhalvåret, stationär i inre Kyrkviken, Lidingö. Den sista observationen gjordes vårvintern 1987. Enl. uppgifter blev fågeln slagen av en duvhök (Förteckning över Lidingös Fåglar 1960-89)
1983 1 ex. (hane) i ån i Östervåla samhälle 8/5 (Lars Gustavsson, i brev)
1988 1 ex. (hane) Vendelsjön 30/4 (FiU 16: 135)
1989 1 ex. (hane) Örsundaån, Örsundsbro 13-22/10 (FiU 17: 149)
1992 1 ex. (hane) Norrtäljeån, Norrtälje 19-20/4 (FiU 20: 137)
1995 1 ex. (hane) Vendelsjön 25/9-1/10 (FiU 23 (3): 19)
1996 2 ex. (1 par) Lilldammen, Gimo "hela sommaren" fr.o.m. 6/5 (FiU 24 (2): 15)
1996 1 ex. (hane) Skeboån, Hallstavik 11/5-30/6 (FiU 24 (2): 15)
1998 1 ex. (hane) i viltvatten, Sundsta, Husby-Sjuhundra 24/5 (FiU 26 (2): 18)
1998 1 ex. (hane) i åkerdike, Holmsta gård, Österlövsta 4/9 (FiU 26 (2): 18)
2000 1 ad. (hane) Ösbyträsk, Värmdö 3/5 (FiSt 30 (3): 24)
2000 1 ex. (hane) Farstaviken, Gustavsberg 5/5 (FiSt 30 (3): 24)
2000 1 ex. Edsån, Upplands-Väsby 8-9/5 (FiSt 30 (3): 24)
2000 4 ex. Drottningholmsområdet enl. följande: 1 hona Mastområdet, Lovön 8-12/8, 3 ad. Drottningholms slott, Ekerö 27/8, 1 hona Råckstaträsk, Stockholm 11/9, 1 hane Gällstaö, Ekerö 2/10, 1 hane + 3 honor Rullaudd, Ekerö 22-26/10 och 1 hane + 3 honor Råckstaträsk, Stockholm under december (FiSt 30 (3): 24)
2001 4 ex. (minimum) Häckning konstaterad (två kullar) vid Drottningholm, Lovö. I området har arten setts från och till under hela 2001, t.ex. 4 ex. vid Drottningholmsbron fr.o.m. 8/2, 1 hane Mastområdet, Lovön 2/9 och 2-3 par Drottningholmsbron 26/12 (FiSt 31 (1): 29 resp. (3): 31)
2001 1 ex. (hane) Kungsängsbron, Fyrisån, Uppsala 6/4 - fågeln låg i ån tillsammans med en hane brudand... (FiU 29 (2): 18)
2001 1 ex. (hona) Stamsjön 30/11-8/12 (FiU 29 (2): 18)
2001 1 ex. (hona) Kalmarsand, Bålsta 25/12 (FiU 29 (2): 18)
2003 1 ex. (hona) Hargs bruk 1/1 och trol. samma Grisslehamns hamn 19/1 (FiU 31 (2): 13)
2003 1 ex. (hane) rastade Angarnsjöängen 1/4 (FiSt 33 (3): 23)
2003 1 ex. (hane) Stenhagsvägen, Åkersberga kanal 20/4-6/5 (FiSt 33 (3): 23)
2003 1 ex. (hane) Gimo damm 25/4 (FiU 31 (2): 13)
2004 2 ex. Ett par Drottningholm, Ekerö 5-11/5, hanen kvar till 12/6. Möjligen samma hane Lillsjön, Bromma 11/10 och kanske även i Lötsjön 23-24/10 (FiSt 34 (4): 33)


Kommentarer:
Självfallet rör sig detta om förrymda fåglar. Det är ändock av intresse att följa arten när den bildar förvildade populationer (jmfr. häckningarna 2001).

                                                                                                                    Åter...